Covidbeviset ska underlätta utlandsresan

Snart kan resandet inom EU underlättas. Med hjälp av e-tjänsten Covidbevis ska invånare kunna få ett bevis på att de är vaccinerade. Tjänsten väntas lanseras i juni.

Covidbeviset ska underlätta resande inom EU.

Det svenska vaccinbeviset kallas Covidbevis. Det blir en digital tjänst som ska ge Sveriges invånare möjlighet att få ett digitalt bevis på att de är vaccinerade mot covid-19.

Ett vaccinationsbevis mot covid-19 underlättar resande inom EU. Det är upp till varje land att bestämma vad som gäller vid inresa i landet, och det är individens eget ansvar att ta reda på vad som gäller i det aktuella landet.

E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, samarbetar på regeringens uppdrag. E-hälsomyndigheten planerar att öppna e-tjänsten Covidbevis i slutet av juni. Innan vi öppnar tjänsten ska EU-parlamentet först besluta om den nya förordningen om vaccinationsbevis för resor inom EU, och det väntas ske den 26 juni. 

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten Covidbevis och utfärdar vaccinationsbeviset.

– Ambitionen är att så snart som möjligt kunna erbjuda invånarna Covidbeviset. Förutom att vi behöver ha den tekniska lösningen på plats, måste det även finnas juridiska förutsättningar för användning av e-tjänsten både i Sverige och inom EU. Här pågår just nu ett intensivt arbete, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Uppgifterna hämtas från Nationella vaccinationsregistret

Det är regionerna som ansvarar för att genomförda vaccinationer rapporteras in i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Genom att beställa ett vaccinationsbevis i e-tjänsten Covidbevis begär invånaren ut ett utdrag ur NVR.

Den första versionen av Covidbevis gäller enbart för att få ett bevis för vaccination mot covid-19. Du måste ha en godkänd svensk e-legitimation för att få det.

Myndigheterna arbetar för att även ett negativt covid-19-test och bevis på genomgången sjukdom ska kunna ingå i Covidbevis, samt att det ska gå att få ett bevis utan krav på e-legitimation. Detta i enlighet med kommande EU-lagstiftning på området.

Covidbeviset kommer att vara kostnadsfritt.

Vad gäller i andra länder?

Den som ska resa behöver alltid ta reda på vilka regler som gäller i det aktuella landet. Utrikesdepartementet ger information via appen UD Resklar. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

Mer information:

Covidbevis – ditt vaccinationsbevis

Så skaffar du en e-legitimation

Re Open Europe – information för resenärer som reser inom EU