Covidbeviset ska underlätta utlandsresan

Snart kan resandet inom EU underlättas. Med hjälp av e-tjänsten Covidbevis ska invånare kunna få ett bevis på att de är vaccinerade. Tjänsten väntas lanseras i juni.

Covidbeviset ska underlätta resande inom EU.

EU-parlamentet beslutade den 14 juni om en ny förordning om vaccinationsbevis för resor inom EU, förordningen träder i kraft den 1 juli.

Det svenska vaccinbeviset kallas Covidbevis. Det blir en digital tjänst som ska ge Sveriges invånare möjlighet att få ett digitalt bevis på att de är vaccinerade mot covid-19.

Ett vaccinationsbevis mot covid-19 underlättar resande inom EU. Det är upp till varje land att bestämma vad som gäller vid inresa i landet, och det är individens eget ansvar att ta reda på vad som gäller i det aktuella landet.

E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, samarbetar på regeringens uppdrag. E-hälsomyndigheten planerar att öppna e-tjänsten Covidbevis den 1 juli.  

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten Covidbevis och utfärdar vaccinationsbeviset.

– Ambitionen är att så snart som möjligt kunna erbjuda invånarna Covidbeviset. Förutom att vi behöver ha den tekniska lösningen på plats, måste det även finnas juridiska förutsättningar för användning av e-tjänsten både i Sverige och inom EU. Här pågår just nu ett intensivt arbete, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Uppgifterna hämtas från Nationella vaccinationsregistret

Det är regionerna som ansvarar för att genomförda vaccinationer rapporteras in i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Genom att beställa ett vaccinationsbevis i e-tjänsten Covidbevis begär invånaren ut ett utdrag ur NVR.

Den första versionen av Covidbevis gäller enbart för att få ett bevis för vaccination mot covid-19. Du måste ha en godkänd svensk e-legitimation för att få det.

Myndigheterna arbetar för att även ett negativt covid-19-test och bevis på genomgången sjukdom ska kunna ingå i Covidbevis, samt att det ska gå att få ett bevis utan krav på e-legitimation. Detta i enlighet med kommande EU-lagstiftning på området.

Covidbeviset kommer att vara kostnadsfritt.

Vad gäller i andra länder?

Den som ska resa behöver alltid ta reda på vilka regler som gäller i det aktuella landet. Utrikesdepartementet ger information via appen UD Resklar. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

Mer information:

Covidbevis – ditt vaccinationsbevis

Så skaffar du en e-legitimation

Re Open Europe – information för resenärer som reser inom EU