Gamla fullmakter för apoteksärenden måste ha ombudets samtycke senast den 31 januari 2021

Anhörig hjälper till med fullmakter
Senast den 31 januari ska ombud lämna sitt samtycke till att E-hälsomyndigheten hanterar personuppgifter. Detta gäller de privatpersoner som har en digital fullmakt som är registrerad före juni 2020, för att hämta ut förskrivna läkemedel på apotek åt något annan. Illustration: eHälsomyndigheten/Li Rosén

Den 31 januari är sista dagen för samtycke som gäller gamla fullmakter för apoteksärenden. Har du en digital fullmakt som är registrerad före den 1 juni 2020 för att hämta ut förskrivna läkemedel på apotek åt någon annan, och som saknar ditt samtycke? För att den fullmakten ska vara giltig måste du lämna samtycke till hantering av dina personuppgifter senast sista januari 2021.

Kravet på samtycke gäller alla ombud som ska använda digital fullmakt för att hämta ut någon annans läkemedel både på fysiska apotek och på nätet.

Bakgrunden till att E-hälsomyndigheten nu städar sina register är de nya regler som gäller från den 1 juni 2020 för apoteksfullmakter. Då infördes bland annat krav på att ombudet ska godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten och stärka skyddet för personer vid behandling av personuppgifter.

En fullmakt som registrerades före den 1 juni 2020 och som inte har ombudets samtycke senast den 31 januari 2021, blir ogiltig.

Den som vill låta ett ombud hämta ut förskrivna läkemedel på apotek åt sig måste om fullmakten inte längre gäller, skapa en ny fullmakt. Den nya fullmakten ska sedan få ombudets samtycke inom sju dagar. Samtycket kan till exempel lämnas i E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen.

Enkelt att ordna

– Det enklaste nu är att ett ombud som har en fullmakt för apoteksärenden utfärdad före den 1 juni 2020 ser till att samtycka till hanteringen av personuppgifter senast den 31 januari. Då fortsätter fullmakten att gälla. Annars krävs att fullmaktsgivaren skapar en ny fullmakt, men även det är enkelt att göra, säger Peter Gripstrand, enhetschef på E-hälsomyndigheten.

Ombudet lämnar sitt samtycke genom att logga in på tjänsten Läkemedelskollen eller via 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se. I Läkemedelskollen går det också att registrera en ny fullmakt.

Om du hellre vill använda blankett för att skapa en ny fullmakt så hittar du den på E-hälsomyndigheten webbplats. Blanketten lämnar du in på valfritt apotek.

Dessutom erbjuder de fysiska apoteken och vissa e-handelsapotek hjälp med att skapa fullmakter och lämna samtycke.

Den som hämtar ut läkemedel åt någon annan kallas för ombud och måste samtycka till att de egna personuppgifterna sparas hos E-hälsomyndigheten.

En fullmakt för apoteksärenden gäller som längst i fyra år.

Möjligheten att hämta ut läkemedel åt en annan person genom att ta med den egna och den andra personens giltiga legitimation till apoteket, finns även fortsättningsvis kvar.

Mer om fullmakter på E-hälsomyndighetens webbplats.