Myndigheter föreslår nationell lösning för digitalt vaccinationskort

Ett digitalt vaccinationskort kan bli ett sätt att enkelt hålla reda på vilka vaccin en person har tagit. E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har nu förslag på hur Sveriges invånare kan få tillgång till det.

I dag saknas möjlighet att få en säker och samlad överblick över en persons vaccinationshistorik. E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har därför haft regeringens uppdrag att genomföra en förstudie om hur invånarna lättillgängligt och digitalt skulle kunna få information om alla sina vaccinationer.

Förstudiens slutsats är att det krävs en nationell och central hantering av vaccinationsinformation för att uppnå en samlad och livslång källa över tagna vaccinationer.

Myndigheterna pekar på två alternativa vägval för hur en lösning skulle kunna utformas. Det första alternativet är att utöka lagen om nationell läkemedelslista med information om vaccinationer. Nationella läkemedelslistan ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten samlad information om förskrivna och uthämtade läkemedel. Det andra alternativet är att införa en helt ny registerlag. Myndigheterna föreslår även en utredning för att se över den rättsliga regleringen.

Förstudien har genomförts i samverkan med bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera och landets smittskyddsläkare och rapporterades till regeringskansliet den 15 juni 2020. E‑hälsomyndigheten har samordnat arbetet.

Läs rapporten (pdf, öppnas i ny flik)

Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer (pdf, öppnas i ny flik)

Om Nationella läkemedelslistan