Lagändringar föreslås för utbyte av patientöversikter över landsgränser

Hur ska journalinformation delas över landsgränser på ett säkert sätt när en patient är i behov av vård utomlands? E-hälsomyndigheten redovisar flera förslag i en rapport till regeringen.

Sverige har goda förutsättningar att utbyta patientöversikter över landsgränser när det gäller information och teknik, enligt rapporten. Det finns en nationell patientöversikt som använder sig av gemensamma tekniska tjänster för att dela information. Det finns också en strategisk vinst med att delta tidigt i det europeiska samarbetet, eftersom det ger möjlighet att påverka det fortsatta arbetet.

E-hälsomyndigheten ser också att vissa lagändringar och författningsstöd behövs när det kommer till behandling av personuppgifter hos svenska vårdgivare och ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Om rapporten

E-hälsomyndigheten har analyserat hur journalinformation ska hanteras ur två perspektiv. Det ena fokuserar på om en svensk medborgare blir sjuk i utlandet och utländsk vårdpersonal vill ta del av journalinformationen från Sverige. Det andra tar upp om en utländsk medborgare blir sjuk i Sverige och svensk vårdpersonal vill ta del av patientens journalinformation från hemlandet.

I arbetet med rapporten har dialog förts med Inera, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialstyrelsen.