Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2020 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 300 kronor till 2 350 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek, första gången efter årsskiftet, kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan.

Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet
E-hälsomyndigheten ansvarar för Högkostnadsdatabasen, det register som samlar uppgifter om hur mycket enskilda har betalat för de läkemedel de hämtat ut på recept.

Höjningen beror på att rabattstegen i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet som för 2020 har höjts till 47 300 kronor.

Enligt den nya högkostnadstrappan betalar invånarna från och med årsskiftet högst 2 350 kronor under en tolvmånadersperiod för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. I tabellen nedan framgår vilka extrabelopp som invånarna får betala efter årsskiftet för att hamna rätt i högkostnadsskyddets rabattrappa.

Betald egenavgift före 1 januari 2020

Extra belopp att betala

0 – 1 150 kr

0 kr

1 150 – 1 673 kr

12,50 kr

1 674 – 2 143 kr

24,43 kr

2 144 – 2 300 kr

37,73 kr

Effekterna av det höjda taket i högkostnadsskyddet kan vara svåra att förutse för den vanliga apotekskunden. Det beror bland annat på högkostnadsskyddets konstruktion med olika rabattsteg och att rabatten beräknas på den sammanlagda varukostnaden.

– För att underlätta för apoteken och deras kunder har vi tagit fram ett faktablad om höjningen som förklarar förändringen, säger Camilla Hallström, enhetschef på E-hälsomyndigheten.

Frikort: Den som betalat 2 300 kronor senast 2019-12-31 och uppnått frikort behåller frikortet så länge det gäller.

Faktablad och mer information om höjningen av högkostnadsskyddet

Läs mer om hur högkostnadsskyddet fungerar på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

E‑hälsomyndigheten ansvarar för Högkostnadsdatabasen, det register som samlar uppgifter om hur mycket enskilda har betalat för de läkemedel de hämtat ut på recept. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsyn över lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Frågor och svar om höjning av högkostnadsskyddet 2020 

För mer information kontakta vår presstjänst. 

Telefon: 010-106 07 98

E-post: presstjanst@ehalsomyndigheten.se