Högre säkerhetskrav från 1 maj 2020 för vårdgivare och apotek som använder e-recepttjänster

eHälsomyndigheten höjer säkerheten i sina it-system och register. Regioner, kommuner, övriga vårdgivare inklusive tandvård samt apotek och veterinärer behöver senast den 1 maj 2020 anpassa sina system till de nya kraven. Detta för att fortsatt ha tillgång till e-recepttjänsterna när Nationella läkemedelslistan träder i kraft.

Tidigare var november 2019 planerat slutdatum för att gå upp på säkerhetslösningen Säker åtkomst. Nu förlänger eHälsomyndigheten förberedelsetiden till 1 maj 2020 för att ge aktörerna mer tid för att uppfylla kraven.

– Att öka säkerheten i anslutningen till våra system är ytterst viktig, men vi måste samtidigt se till att det finns praktiska möjligheter för anslutande parter att möta våra krav, säger Kristina Fridensköld, chef för avdelningen digitalisering på eHälsomyndigheten.

Några aktörer har redan genomfört anpassningarna, men det stora flertalet återstår ännu. Den nya generösare anslutningsplanen syftar till att värna patientsäkerheten.

– Den 1 juni 2020 påbörjas anslutningen av aktörernas it-system till Nationella läkemedelslistan. Detta kommer att pågå fram till 1 juni 2022 och styrs av lagen om nationell läkemedelslista som riksdagen beslutade förra sommaren. För att kunna ansluta till Nationella läkemedelslistan behöver man dels ha genomfört anpassningar till den senaste versionen av myndighetens tjänster, dels använda den nya säkerhetslösningen Säker åtkomst, säger Kristina Fridensköld.

Fakta om Säker åtkomst

Säkerhetslösningen Säker åtkomst påverkar alla verksamheter som förskriver eller expedierar e-recept till människor eller djur, använder Pascal och/eller Nationell patientöversikt (NPÖ).

Säker åtkomst har införts för att säkerställa identitets- och behörighetshanteringen, det vill säga att rätt person får ta del av rätt information. Syftet är att stärka skyddet för patienters och djurägares personliga integritet.

Mer information: www.ehalsomyndigheten.se/atkomst