Illustration man tar medicin

Förskrivning med utbytesgrupper intressant för Nationella läkemedelslistan

Representanter för olika professioner inom vården skrev nyligen på DN Debatt att det borde gå att använda ett eget namn för varje läkemedelsgrupp som får bytas ut mot varandra vid förskrivning av läkemedel. Detta skulle minska risken för felbehandlingar menade artikelförfattarna. I dag är det inte möjligt, men frågan är relevant för arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Författarna till debattartikeln vill att förskrivare ska kunna använda substansnamnet för recept på de läkemedel som kan bytas ut på apotek. Kan det bli så i framtiden?

– eHälsomyndighetens regleringsbrev för 2019 öppnar upp möjligheten att skapa förutsättningar för generisk förskrivning eller motsvarande. I detta arbete tittar vi på olika lösningar där förslaget i artikeln, så kallad ”entydig ordination av utbytesgrupp”, är ett alternativ, säger Magnus Åsén, programledare för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten.

eHälsomyndigheten har uppdraget att ta fram Nationella läkemedelistan som apotek och vård ska kunna ansluta till från och med juni 2020. I det arbetet utreds alltså frågan om generisk förskrivning baserat på substansnamn eller motsvarande.

– Förslaget att använda ett eget namn för varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apoteken är intressant. Men det behöver utredas i detalj för att se vad som krävs för att det ska gå att genomföra. Vi tar med oss det i vårt fortsatta arbete med Nationella läkemedelslistan. Vi ska även ta in synpunkter från andra berörda, inte minst Läkemedelsverket, innan vi väljer lösning, säger Magnus Åsén.

Under 2019 fortsätter eHälsomyndigheten att utveckla Nationella läkemedelslistan. Arbetet görs i nära samarbete med vård- och apoteksaktörer samt deras systemleverantörer. Under våren 2019 kommer de första tjänsterna att kunna testas i testmiljö.

Läs mer om Nationella läkemedelslistan

Läs debattartikeln i Dagens nyheter

 

Bakgrund Nationella läkemedelslistan

I juni 2018 beslutade riksdagen om lagen om Nationell läkemedelslista. Strax därefter fick eHälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utveckla den Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen.

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.