eHälsomyndigheten förändrar direktåtkomst till receptinformation via e-handel för att värna tonåringars integritet

eHälsomyndigheten har mottagit ett flertal skrivelser som ifrågasätter vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars uppgifter i eHälsomyndighetens register. Med anledning av dessa ärenden utreder myndigheten frågan om direktåtkomst till tonåringars receptinformation när man loggar in på ett apoteks webbplats. Vi har även inlett en dialog med apoteksaktörerna för att gemensamt förbereda nödvändiga förändringar.

Bakgrunden till den nu planerade förändringen är att vårdnadshavare till tonåringar i dag kan se sina tonåringars förskrivna läkemedel via apotekens e-handelskanaler utan att någon sekretessprövning görs. Det innebär att uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL kan röjas. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en tonåring.

Förändringen gäller endast när man loggar in på ett apoteks webbplats för att ta del av tonåringarnas recept. Vilket innebär att föräldrar/vårdnadshavare även i fortsättningen kan gå till ett fysiska apotek och prata med en farmaceut. Farmaceuten gör en bedömning i varje enskilt fall om vilken läkemedelsinformation som kan lämnas ut till föräldrarna/vårdnadshavarna.

– Vi anser att ett ökat skydd för den enskilda tonåringen är en viktig förbättring. Även tonåringar har rätt till skydd för sin personliga integritet, säger Erik Janzon, rättschef på eHälsomyndigheten.

eHälsomyndigheten planerar att stänga direktåtkomsten till uppgifter för vårdnadshavare till tonåringar i april 2019.