E-hälsomyndighetens årsrapport är klar

E-hälsomyndigheten har i regleringsbrevet fått uppdraget att ta fram en rapport om förhållanden för digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rapporten tar i huvudsak upp de företeelser och drivkrafter som behövs för att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e hälsans möjligheter. Nu är rapporten överlämnad till Socialdepartementet.

E-hälsa trender 2019

Rapporten utgår från större samhällstrender som globalisering, demografiska förändringar, individualisering, digitalisering och klimatförändringar. Hur vi bäst möter dessa trender för att digitaliseringen inom vård och omsorg ska gå i rätt riktning, är den huvudsakliga frågan i rapporten.

Årsrapport 2019 – trender på e-hälsoområdet