Nytt om Hälsa för mig

Med anledning av en artikel i Dagens Nyheter (DN) om arbetet med Hälsa för mig vill eHälsomyndigheten ge följande information:

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som var tänkt att hjälpa Sveriges invånare att stärka kunskapen om och engagemanget i sin egna hälsa, samt vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster. 

Efter rättslig prövning godkände inte Datainspektionen och Förvaltningsrätten eHälsomyndighetens tolkning av den gällande lagstiftningen. Då den juridiska processen nu tagit lång tid och de juridiska förutsättningarna inte finns på plats, kommer Hälsa för mig i den form det upphandlades 2012–2013 inte att öppna. 

eHälsomyndigheten beklagar att vi inte har kunnat öppna det personliga hälsokontot. Framför allt är det tråkigt för Sveriges invånare som fortfarande inte kan få ut och samla sin hälsodata långsiktigt eller dela den på ett säkert sätt. 

Uppdraget att tillhandahålla ett personligt hälsokonto till Sveriges invånare är en del av myndighetens uppdrag. Grundsyftet med att stärka individens delaktighet i sin hälsa samt rätten och möjligheten att förfoga över sina hälsodata är lika, eller än mer, aktuellt i dag. eHälsomyndigheten utreder nu hur vi ska gå vidare med det arbetet.