Magnus Åsén ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

Magnus Åsén.
Magnus Åsén.

Den 12 september tillträder Magnus Åsén en nyinrättad tjänst på eHälsomyndigheten som programledare för Nationella läkemedelslistan. Just nu pågår rekrytering av ett 30-tal medarbetare för att förstärka den grupp som under ledning av Magnus ska bygga upp den nya Nationella läkemedelslistan.

Magnus Åsén är civilingenjör i elektroteknik från KTH och kommer närmast från Telenor i Karlskrona där han arbetat som projekt- och portföljledare sedan 2003. Han bor i Bergkvara och kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats på eHälsomyndighetens kontor i Kalmar.

– Magnus gedigna erfarenhet av att leda projekt blir till stor nytta för oss i arbetet med att bygga upp Nationella läkemedelslistan. Det är en viktig uppgift som han och övriga medarbetare står inför och det ska bli spännande att se arbetet ta fart under hösten, säger Kristina Fridensköld, chef för avdelningen digitalisering på eHälsomyndigheten.

Med Nationella läkemedelslistan blir det mycket enklare för de som arbetar inom vården, omsorgen och apoteken samt för patienten själv att skapa sig en helhetsbild av patientens läkemedelsbehandling. Det leder till ökad patientsäkerhet, effektivare läkemedelsanvändning och ökad patientdelaktighet.

År 2022 ska alla vara anslutna till Nationella läkemedelslistan

Bakgrunden till anställningen av Magnus Åsén och det 30-tal medarbetare som nu rekryteras till eHälsomyndigheten är att riksdagen den 13 juni 2018 röstade ja till regeringens förslag om Nationella läkemedelslistan. Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan och andra lagändringar börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Den kommer att ersätta dagens receptregister och läkemedelsförteckningen.

I arbetet med att bygga upp Nationella läkemedelslistan ska eHälsomyndigheten samverka med en rad organisationer och myndigheter. Bland dem finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, systemleverantörer, vård- och apoteksaktörer samt patientföreträdare.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076‑144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se.