Lägesrapport om vårt arbete med förvaltning av standarder

Ett av eHälsomyndighetens regeringsuppdrag är att i samverkan med Vinnova utarbeta en plan för hur standarder kan förvaltas. För att utarbeta planen behöver vi även samverka med de som arbetar med standarder i praktiken, det vill säga bland annat systemleverantörer och beställare inom vård och omsorg. Ambitionen är planen ska bygga på de gemensamma behoven hos dessa aktörer.

Vi har tagit fram en lägesrapport som redovisar hur långt vi har kommit i vårt arbete, och vad vi ska göra framöver. Syftet med rapporten är att skapa dialog och delaktighet i hur vi utformar planen för långsiktig förvaltning av standarder.