Kostnadsfria läkemedel för barn från 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat att barn under 18 år från 1 januari 2016 erbjuds kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet är att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.

Beslutet omfattar barn under 18 år samt även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

eHälsomyndigheten har inför beslutet genomfört anpassningar som innebär att barn under 18 år inte kommer att betala någon egenavgift vid uthämtande av läkemedel på apotek från och med 1 januari 2016.

Läs mer på riksdagen.se