NLL_andraläkare[1].png

Nationella läkemedelslistan för apotek

Den 1 juni 2022 ska alla expedieringsssystem vara anpassade till Nationella läkemedelslistan. Det innebär en rad förändringar för både systemen och de som arbetar inom apoteksverksamhet.

Senaste nytt om Nationella läkemedelslistan

Frukostseminarium: Så kommer Nationella läkemedelslistan fungera

1 november 2019. Nu kan du se inspelningen från frukostseminariet den 17 oktober om Nationella läkemedelslistan. Du kan även ta del av de frågor som ställdes under frågestunden.

”Säker tillgång till ett fungerade system är helt prioriterat”

22 oktober 2019. Nationella läkemedelslistan måste fungera för alla anställda i vården, även för dem som inte ligger i framkant med sin it-kompetens. Det hoppas Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.

"Nationella läkemedelslistan mer än bara en it-lösning"

2 oktober 2019. Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för apoteken? E-hälsomyndigheten har träffat Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, som betonar att det handlar om att förändra synen på vad läkemedel är.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Införandet av Nationella läkemedelslistan

Den 1 juni 2020 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Samtidigt skapas en ny informationskälla: Nationella läkemedelslistan. Uppgifter som finns i dagens receptregister och läkemedelsförteckning förs över till Nationella läkemedelslistan, som fler får tillgång till. När vården börjar använda de nya funktioner som utvecklas tillkommer nya informationsmängder, och viss information blir mer strukturerad.

Med Nationella läkemedelslistan får personal inom vården, omsorgen, apoteken, samt patienten själv, samma bild av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats

Vad är egentligen Nationella läkemedelslistan och hur kommer den att fungera? Vad är en förskrivningskedja och hur går utredningen av förskrivning på substansnamn – det vill säga generisk förskrivning eller motsvarande?

 

Frukostseminarium för Nationella läkemedelslistan, 17 oktober 2019.

 

Minskar risker för patienten

Att informationen blir tillgänglig för fler har flera positiva effekter. Till exempel minskar risken för att patienten får fel eller för mycket läkemedel när vården kan se och ta bort dubletter av förskrivningar.

Vad förväntas ni göra?

För att Nationella läkemedelslistan ska få de förväntade effekterna behöver ni inom apoteken göra två saker:

Till er hjälp har ni en verktygslåda för införandet av Nationella läkemedelslistan.


Anpassa apotekssystem

Er verksamhet har sannolikt flera it‑system som använder de uppgifter som snart finns i Nationella läkemedelslistan. Dessa system behöver anpassas så att de kan hämta information från, och skapa information i, Nationella läkemedelslistan.

De som anpassar systemen är era systemleverantörer. Ni som arbetar inom apoteksverksamhet beställer anpassningen av era system och förklarar era behov för systemleverantören.

I juni 2020 träder lagen i kraft, och då ska också alla vård- och apotekssystem anpassas till den nya läkemedelslistan. Madelen Domajnko, projektledare från E-hälsomyndigheten.

Tips för att komma igång

Det tar tid att införa nya system och systemversioner. Ett första steg är att kartlägga vilka system och anställda inom er verksamhet som påverkas av den nya informationskällan och lagen. Titta på filmen för att få fler tips för att komma igång med att anpassa expedieringssystemen till Nationella läkemedelslistan.

 

Tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Förändra arbetssätt

Framtagandet av Nationella läkemedelslistan skapar möjligheter för vård och apotek att förändra sina arbetssätt. Vi från E-hälsomyndigheten kan berätta hur Nationella läkemedelslistans tjänster fungerar, men ni vet hur ni jobbar i era verksamheter. Därför behöver ni komma fram till hur ni på bästa sätt ska arbeta med Nationella läkemedelslistan hos er.

Det blir en stor skillnad i hur man på apotek tar hand om en patients läkemedelsbehandling, snarare än att bara expediera recept och lämna ut en förpackning. Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

Nya arbetssätt kan öka patientsäkerheten

Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet i juni 2020? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten? Förändringarna i expedieringssystemen medför möjligheter till att förändra flera arbetssätt inom apotek. De förändrade arbetssätten ger i sin tur förutsättningar för ökad patientsäkerhet. Se paneldebatten från Almedalen 2019, där frågorna diskuterades.

Paneldebatt om Nationella läkemedelslistan från Almedalen 2019.


Verktygslåda för införandet av Nationella läkemedelslistan

Checklista för planeringen

Den här checklistan kan ni använda som vägledning eller inspiration till att starta upp arbetet inför införandet av Nationella läkemedelslistan i er verksamhet. Punkterna på listan är bara förslag – olika verksamheter har olika krav och behov. Det är upp till er att planera anpassningen och införandet så att de passar just er verksamhet.

Checklista för införandet av Nationella läkemedelslistan

Utvecklarportalen

Du som arbetar med expedieringssystem, som exempelvis produktägare eller kravanalytiker, är välkommen in i Utvecklarportalen. Där hittar du information om de nya tekniska tjästerna och hur Nationella läkemedelslistan ska användas.

Kontakta oss för att få tillgång till Utvecklarportalen. Skriv "NLL Utvecklarportalen" i ämnesraden.


Bidra till Nationella läkemedelslistan

Vill du bidra till E­‑hälsomyndighetens arbete med att utveckla Nationella läkemedelslistan? Hör av dig till oss!

E-post: nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se