Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm_liten.png

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Den ger vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens läkemedelsbehandling.


Senaste nytt

”Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag”

29 januari 2020. E-hälsomyndigheten har pratat med Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet, om Nationella läkemedelslistan utifrån ett patientperspektiv.

"Varje region måste ta sitt ansvar för att införa Nationella läkemedelslistan"

12 november 2019. Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för vården, apoteken och patienten? Anders Sylvan, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten med bakgrund från Region Västerbotten, ger här sin bild om hur införandet kan underlättas för de största vårdgivarna: regionerna.

Se filmen från NLL-seminariet

1 november 2019. Nu kan du se inspelningen från frukostseminariet om Nationella läkemedelslistan den 17 oktober 2019.

”Säker tillgång till ett fungerade system är helt prioriterat”

22 oktober 2019. Nationella läkemedelslistan måste fungera för alla anställda i vården, även för dem som inte ligger i framkant med sin it-kompetens. Det hoppas Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.

"Nationella läkemedelslistan mer än bara en it-lösning"

2 oktober 2019. Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för apoteken? E-hälsomyndigheten har träffat Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, som betonar att det handlar om att förändra synen på vad läkemedel är.


Vad är Nationella läkemedelslistan?

En vanlig dag får hundratusen patienter något läkemedel utskrivet på recept. I dag saknas en gemensam bild av dessa patienters aktuella läkemedelsbehandlingar. Det kan påverka bedömningar kring patienten.

Den 1 juni 2020 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. En teknisk förändring är att vårdens, omsorgens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information: Nationella läkemedelslistan. Nationella läkemedelslistan är alltså en informationskälla.

Läkare, farmaceuter och annan personal inom vård och omsorg kan hämta uppgifter från Nationella läkemedelslistan för att se till exempel

  • patientens pågående och avslutade läkemedelsbehandlingar
  • vilka läkemedel patienten har hämtat ut
  • om ett recept har förändrats.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en introduktion till hur det blir när Nationella läkemedelslistan är på plats.

 

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder


Varför en ny informationskälla?

Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, omsorgen, apoteken och patienten själv. Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Lagen och Nationella läkemedelslistan blir helt enkelt till för att patienter ska få en god och säker vård. Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar tekniken bakom Nationella läkemedelslistan. Dessutom förvaltar vi informationskällan när den finns på plats.

Ökad delaktighet och trygghet

Hur leder Nationella läkemedelslistan till ökad delaktighet för patienten? Hur kan vården komma att förändras och utvecklas, när patienten blir mer delaktig?

Patienten blir inte bara delaktig i sin vård, utan kan i mycket högre grad ta kommandot över både vård och behandling. Anders Sylvan, senior rådgivare från E-hälsomyndigheten.

Seminarium: Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet


De medverkande delar med sig av sina erfarenheter av hur information kring patientens läkemedel fungerar idag och hur det kommer att bli när Nationella läkemedelslistan är på plats.


Nationella läkemedelslistans innehåll

Nationella läkemedelslistan ska innehålla information om läkemedel, hjälpmedel eller livsmedel som en patient har fått förskrivet eller har hämtat ut på ett apotek.

Uppgifter från befintliga register flyttas

I dag finns en del av Nationella läkemedelslistans innehåll i receptregistret och läkemedelsförteckningen. Uppgifterna från dessa två register förs över till Nationella läkemedelslistan.

Dessutom skapas ny information i Nationella läkemedelslistan varje gång en patient får något förskrivet av en läkare, till exempel när patienten får ett recept på ett läkemedel.

Viss information kan tillkomma

I lagen om nationell läkemedelslista står det vad Nationella läkemedelslistan får innehålla. Under utvecklingen tar E-hälsomyndigheten höjd för att Nationella läkemedelslistan på sikt kan inkludera mer information, som till exempel receptfria läkemedel, vaccinationer eller rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel man får när man ligger på sjukhus.