Nationellt e-receptformat

Nationellt e-receptformat (NEF) är ett fastställt format som innehåller verksamhetsregler för att säkerställa hanteringen av och kvaliteten på e-recept.

Förskrivning via e-recepttjänsten

Vårdens möjlighet att skicka e-recept till apotek är idag en väletablerad process. E-recept knyter samman vård- och apoteksaktörer och bygger på verksamhetsregler med syfte att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Vi utgår ifrån regelverket, e-receptformatet, vid prövning av vårdsystem.

 

Makulering av recept

Makuleringstjänsten möjliggör för förskrivare att elektroniskt makulera e-recept via sitt vårdsystem, under förutsättning att funktionaliteten finns inbyggd i vårdsystemet. Förskrivarna kan därmed stoppa kvarvarande uttag på apoteken. Elektronisk makulering innebär många fördelar för vården, apoteken och patienterna, bland annat ökad patientsäkerhet och tidsvinst. Tjänsten och dess tillhörande dokumentation har tagits fram av en nationell samverkansgrupp.

En patient kan själv makulera ett e-recept i samråd med sin förskrivare, eller via en farmaceut på apotek. Även farmaceuter kan utföra makuleringar.

När kan vården makulera e-recept?

För att kunna makulera ett recept måste e-receptet identifieras via en unik identitet. I praktiken innebär det att endast de e-recept som finns tillgängliga i det aktuella vårdsystemet kan makuleras. Förskrivaren måste vara behörig att förskriva det läkemedel som ska makuleras.

Innan makulering sker ska förskrivare informera patienten om vilka recept som tas bort. Patienten behöver förstå vad som sker och inte tro att receptet finns kvar. I de fall en farmaceut makulerat ett recept på patientens begäran skickas inget meddelande om detta till förskrivaren.

Förskrivare ska makulera e-recept vid:

 • Ordinationsändring som kräver nytt recept (makulera inaktuella recept).
 • Utsättning av läkemedel (makulera kvarvarande uttag).
 • Läkemedelsavstämning (makulera inaktuella recept).
 • E-recept som skickats till fel patient.
 • Felaktigt skapat/skickat recept.

Makuleringsorsak måste anges. Följande alternativ finns:

 • Fel patient
 • Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål – patient informerad
 • Utsatt läkemedel – patient informerad
 • Annan orsak – patient informerad (fritextfält obligatoriskt)

Flera vinster för vården

Möjligheten till elektronisk makulering från förskrivare innebär flera fördelar.

Patientsäkerheten ökar genom att förskrivaren kan makulera kvarstående uttag på e-recept. Det minskar risken för att patienten ska hämta ut läkemedel från recept som inte längre är aktuella.

Elektronisk makulering innebär också en tidsvinst för förskrivaren eftersom det minskar behoven av samtal till apotek vid ändrade ordinationer, läkemedelsavstämningar eller felaktigt förskrivet läkemedel. Med elektronisk makulering går identifieringen snabbare och med en högre grad av säkerhet.


Vad gäller på apotek?

En farmaceut kan makulera e-recept på patients eller förskrivares begäran. En farmaceut kan även se vem som makulerat och orsaken till makuleringen.

Makulering på begäran av förskrivare

När en farmaceut makulerar ett e-recept på begäran av en förskrivare ska någon av följande orsakskoder anges:

 • Fel patient
 • Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål – patient informerad
 • Utsatt läkemedel – patient informerad
 • Annan orsak – patient informerad (fritextfält obligatoriskt)

Makulering på begäran av patient/kund

När farmaceut makulerar på begäran av patient/kund ska någon av följande orsakskoder anges:

 • Fel patient
 • Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål
 • Inaktuell medicinering
 • Annan orsak (fritextfält obligatoriskt)

Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.