La¦êkemedelsfo¦êrteckningen-del-2.png

Läkemedelsförteckningen

I Läkemedelsförteckningen finns information om de läkemedel som en enskild person har hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna.


Vad är Läkemedelsförteckningen?

Oavsett vem i vården som skrivit ut receptet eller vilket apotek som expedierat det har vi ansvar för att lagra receptinformationen. Det gör vi i Läkemedelsförteckningen.

Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om:

 • Datum för inköp av läkemedel
 • Vara, mängd, dosering
 • Namn och personnummer
 • Namnet på den person som skrivit ut läkemedlet, yrke, specialitet och arbetsplats

Läkemedelsförteckningen uppdateras omedelbart efter att informationen läggs in i systemen. När informationen är äldre än 15 månader raderar vi den enligt lagen om Läkemedelsförteckning.

Varför lagras informationen?

Informationen i Läkemedelsförteckningen ska användas för att du som patient ska få en bättre läkemedelsanvändning och en säkrare vård. Det är lagen om läkemedelsförteckning som bestämmer på vilket sätt informationen i Läkemedelsförteckningen får användas. Användningen är till för att:

 • Åstadkomma en säker framtida förskrivning för patienten.
 • Bereda patienten vård eller behandling samt komplettera dennes journal.
 • Underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas ut från apotek till patienten.
 • Underlätta patientens läkemedelsanvändning.

Samtycke krävs

Registreringen av uppgifterna i Läkemedelsförteckningen är obligatorisk. Den enskildes samtycke behövs däremot för att andra ska få tillgång till den lagrade informationen.

Du som privatperson kan ge ditt samtycke till personer som har rätt att skriva ut recept (förskrivare). Du väljer själv om samtycket ska gälla för ett tillfälle eller tills vidare. Det går bra att återkalla ett tillsvidaresamtycke när som helst.

I samband med att du hämtar ut läkemedel på apotek kan du ge ditt samtycke till att farmaceuten på apoteket får se din läkemedelsförteckning. Ett sådant samtycke gäller bara för ett tillfälle.

Om du råkar ut för en akut nödsituation kan du även ge ditt samtycke till att en sjuksköterska utan behörighet att skriva ut recept får se din läkemedelsförteckning. Ett sådant samtycke gäller också bara för ett tillfälle. 

Vad är nödåtkomst?

Om du inte kan lämna ditt samtycke (till exempel om du är medvetslös) får uppgifterna i Läkemedelsförteckningen endast läsas om det är nödvändigt för att kunna ge den vård eller behandling som du absolut behöver. Detta kallas för nödåtkomst.

Hur tar jag del av mina uppgifter?

Det finns olika sätt att som privatperson ta del av uppgifter som finns sparade i Läkemedelsförteckningen om läkemedelsuttag.

Läkemedelskollen

Om du har en e-legitimation kan du använda vår tjänst Läkemedelkollen. Logga in och se:

 • dina recept
 • vilka läkemedel du har hämtat ut
 • hur mycket som återstår innan högkostnadsskyddet börjar gälla.

Du kan även ladda ner registerutdrag. Är du målsman kan du se recept på barn under 12 år. Husdjurs recept visas om du är djurägare.

Be om utdrag på närmaste apotek

Det går att få ett utdrag ur Läkemedelsförteckningen på närmaste apotek genom att visa legitimation.

Beställ utdrag från eHälsomyndigheten

Du kan även skriva ut och fylla i blanketten:
Begäran: Registerutdrag ur Läkemedelsförteckningen

Posta blanketten till eHälsomyndigheten, se adress i sidfoten.

Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du istället skicka ett brev undertecknat av dig själv. I brevet anger du ditt personnummer och begär att få ett registerutdrag från Läkemedelsförteckningen.

Återkallande

För återkallande av samtycke använd blankett:

Läkemedelsförteckningen: Återkallande av samtycke

Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200
Telefontider: 8.00-18.00 vardagar

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.