Subventioner_klipp.png

Högkostnadsdatabasen

Högkostnadsdatabasen är ett register med uppgifter om hur mycket individer har betalat för läkemedel som de hämtat ut på recept.

Vad är högkostnadsskydd?

Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag, och innebär att kostnader för läkemedel reduceras för svenska medborgare och EU-medborgare med recept utfärdat i Sverige. Patientens kostnad för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Om taket på 2 250 kronor nås får patienten frikort för resten av perioden.

Taket för högkostnadsskyddet höjdes den 1 januari 2018, från 2 200 kronor till 2 250 kronor.

Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär att inga barn i Sverige behöver betala för sina läkemedel.

Högkostnadsskyddet gäller främst receptbelagda läkemedel och vissa så kallade förbrukningsartiklar, till exempel hjälpmedel för stomiopererade. En del receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar.

Vilken information finns i högkostnadsdatabasen?

eHälsomyndigheten ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna. Registret är ett stöd för att hålla reda på individens läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet.

Följande information lagras i databasen:

  • Personnamn och personnummer.
  • Kostnad för patientens medicin, dock inga uppgifter om medicin eller förskrivare.
  • Uppgifter om hur mycket patienten har betalat.
  • När och var medicinen hämtats ut.
  • Belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet.
  • Startdatum för högkostnadsperiod.

Uppgifterna sparas högst 15 månader. Det är frivilligt att registrera sina uppgifter i högkostnadsdatabasen.

Ta del av dina uppgifter

Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du när som helst kolla hur du ligger till i ditt högkostnadsskydd. Du loggar in via e-legitimation och behöver vara över 18 år.  

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ta del av sammanställningen från eHälsomyndigheten.

För att ta del av dina uppgifter fyller du i blanketten "Begäran om registerutdrag - Högkostnadsdatabasen" och skickar in den till eHälsomyndigheten.

Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du även skicka ett brev undertecknat av dig själv, där du begär ett registerutdrag. Glöm inte att ange ditt personnummer.

 

Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.