Subventioner_klipp.png

Högkostnadsdatabasen

Högkostnadsdatabasen är ett register med uppgifter om hur mycket individer har betalat för läkemedel som de hämtat ut på recept. Från och med den 1 januari 2019 höjdes taket i högkostnadsskyddet till 2 300 kronor. Mer om det nedan.

Vad är högkostnadsskydd?

Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag, och innebär att kostnader för läkemedel reduceras för svenska medborgare och EU-medborgare med recept utfärdat i Sverige. Patientens kostnad för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Om taket på 2 300 kronor nås får patienten frikort för resten av perioden.

Högkostnadsskyddet gäller främst receptbelagda läkemedel och vissa så kallade förbrukningsartiklar, till exempel hjälpmedel för stomiopererade. En del receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar.

Höjs den 1 januari 2019

Taket för högkostnadsskyddet höjdes den 1 januari 2019 från 2 250 kronor till 2 300 kronor.

Höjningarna i högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet för 2019 har höjts till 46 500 kronor.

För dig som är apotekskund:
Vanliga frågor och svar om höjningen av högkostnadsskyddet (pdf, öppnas i nytt fönster)

För dig som jobbar på apotek:
Faktablad om höjningen av högkostnadsskyddet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Räknesnurra för att räkna ut kundens egenavgift vid dennes första köp på ett apotek 2019 (Excel, öppnas i nytt fönster)

Mer information om hur högkostnadsskyddet fungerar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats. (Vid årsskiftet uppdateras denna information med de nya gränserna i rabattsystemet.)

Under 18 år

Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär att inga barn i Sverige behöver betala för sina läkemedel.

När du fyller 18 år – säg till på apoteket

Den som fyllt 18 år och vill bli registrerad i Högkostnadsdatabasen, vilket är frivilligt, måste själv samtycka till det. Enklast är att säga till om det på apoteket vid första apoteksbesöket efter 18-årsdagen. Först då registreras uppgifterna om vad som betalats för de läkemedel som hämtats ut på recept.

Vilken information finns i högkostnadsdatabasen?

eHälsomyndigheten ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna. Registret är ett stöd för att hålla reda på individens läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet.

Följande information lagras i databasen:

  • Personnamn och personnummer.
  • Kostnad för patientens medicin, dock inga uppgifter om medicin eller förskrivare.
  • Uppgifter om hur mycket patienten har betalat.
  • När och var medicinen hämtats ut.
  • Belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet.
  • Startdatum för högkostnadsperiod.

Uppgifterna sparas högst 15 månader. Det är frivilligt att registrera sina uppgifter i högkostnadsdatabasen.

Ta del av dina uppgifter

Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du när som helst kolla hur du ligger till i ditt högkostnadsskydd. Du loggar in via e-legitimation och behöver vara över 18 år. Du kan också fylla i blanketten "Begäran om registerutdrag - Högkostnadsdatabasen" och skicka in den till eHälsomyndigheten.

Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du även skicka ett brev undertecknat av dig själv, där du begär ett registerutdrag. Glöm inte att ange ditt personnummer.

 

Kontakt

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar
Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200
Telefontid: 8.00-18.00 vardagar

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.