Klas_doktor_höger.png

KLAS - system för licenshantering

KLAS är ett system som förskrivare och apotek använder för att skriva ut och expediera läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Nyheter i KLAS

2018-03-26

Onsdagen den 11 april 2018 planerar eHälsomyndigheten att produktionssätta release 17.1.2. Några mindre rättningar är gjorda i KLAS, men dessa påverkar inte användarna.

2017-10-03

Från och med den 11 november kommer KLAS att ha säker inloggning. Det innebär att du som är förskrivare måste logga in med ditt SITHS-kort eller e-legitimation för att använda systemet.

2017-06-08

I och med att en ny lag trädde i kraft den 1 januari 2017 har eHälsomyndigheten fått ansvaret för förvaltningen av  KLAS. Detta innebär ett ansvarsskifte mellan Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten.

I samband med detta har vi gjort vissa förändringar av gränssnittet i KLAS. KLAS kommer att se lite annorlunda ut, men det är inga förändringar i användbarhet, funktionalitet eller process. 


Licens behövs för läkemedel som inte är godkända i Sverige

Ibland vill förskrivare, det vill säga läkare, tandläkare eller veterinärer, skriva ut recept på läkemedel som inte är godkända i Sverige. Då behövs licens. Licens är ett försäljningstillstånd för apoteket att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

För att motivera behovet av ett icke godkänt läkemedel använder du som är förskrivare systemet Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Om Läkemedelsverket beviljar licensen kan patienten eller djurägaren hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

För dig som är förskrivare

Endast du som är behörig läkare, tandläkare eller veterinär kan skapa en licensmotivering.

När du har skapat en licensmotivering i KLAS skickas den till apoteket, som gör en ansökan hos Läkemedelsverket som då börjar handlägga ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Förskrivaren meddelas endast om licensen avslås, om komplettering begärs, om speciell information ska förmedlas till förskrivaren eller om licensen beviljas med förbehåll. Förskrivaren meddelas per brev.

Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

 

Systemkrav för KLAS

 Webbläsare som är testade och verifierade för användning:

  • Google Chrome* Version 27 och 28
  • Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
  • Internet Explorer Version 9, 10 och 11

*Även senare versioner kan fungera utmärkt. Andra webbläsare kan fungera, men har inte testats. Rapportera gärna om du får problem med dessa webbläsare i samband med användningen av KLAS.