Klas_doktor_höger.png

KLAS - system för licenshantering

Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) är ett system där förskrivare ansöker om tillstånd att skriva ut läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Nyheter i KLAS

2017-04-20

eHälsomyndigheten tar över förvaltningen av KLAS. Tidigare har Läkemedelsverket förvaltat KLAS, medan eHälsomyndigheten har ansvarat för driften. Sedan den 20 april 2017 ansvarar eHälsomyndigheten för både drift och förvaltning. Vi har som mål att göra övergången så smidig som möjligt.

För dig som användare blir det inga större förändringar, processen kommer att vara densamma som tidigare. Placeringen av viss information och material kommer att ändras. Länkar kommer att finnas mellan eHälsomyndigheten och Läkemedelsverket så att du kan hitta den information du behöver.

Om du har förbättringsförslag om funktionaliteten i KLAS ska de skickas till eHälsomyndighetens e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se. Förbättringsförslag om licenshantering ska skickas till Läkemedelsverkets e-post licensgruppen@mpa.se.

Behöver du teknisk support om KLAS, kontakta i första hand din egen IT-support som vid behov vänder sig till eHälsomyndigheten. Har du frågor om licenser och dess regelverk, kontakta Läkemedelsverket på telefon 018-17 46 60 eller e-post licensgruppen@mpa.se.


Licens behövs för läkemedel som inte är godkända i Sverige

Ibland vill förskrivare, det vill säga läkare, tandläkare eller veterinärer, skriva ut recept på läkemedel som inte är godkända i Sverige. Då behövs licens. Licens är ett försäljningstillstånd för apoteket att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

För att motivera behovet av ett icke godkänt läkemedel använder du som är förskrivare systemet KLAS. I KLAS kan du skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Om Läkemedelsverket beviljar licensen kan patienten eller djurägaren hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

För dig som är förskrivare

Endast du som är behörig läkare, tandläkare eller veterinär kan skapa en licensmotivering.

När du har skapat en licensmotivering i KLAS skickas den till apoteket, som gör en ansökan hos Läkemedelsverket som då börjar handlägga ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Förskrivaren meddelas endast om licensen avslås, om komplettering begärs, om speciell information ska förmedlas till förskrivaren eller om licensen beviljas med förbehåll. Förskrivaren meddelas per brev.

Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

 

Systemkrav för KLAS

 Webbläsare som är testade och verifierade för användning:

  • Google Chrome* Version 27 och 28
  • Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
  • Internet Explorer Version 9 och 10

* Även senare versioner kan fungera utmärkt. Andra webbläsare kan fungera, men har inte testats.