Klas_doktor_höger.png

KLAS - system för licenshantering

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.

Nyheter i KLAS

2018-11-07

Information till apotek

Avräkningsfunktionen i KLAS är uppdaterad med de fält som krävs för att dokumentera avräkning i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter om licens (HSLF-FS 2018:25).

För generella licenser har vi även valt att i delen till höger i funktionen Visa licens/Registrera uttag hänvisa till licensbeslutet istället för att visa informationen under Sjukhus och Klinik.

Information till förskrivare

En hjälptext har lagts till vid val av apotek för att förtydliga att det är en valfri funktion att direktadressera licensmotiveringen.

2018-09-26

Den 29 september 2018 träder en ny lag i kraft som innebär att användare av våra e-tjänster ska kunna logga in med e-legitimationer från andra EU/EES-länder. Tjänsten KLAS är förberedd för den lagändringen.

2018-03-26

Onsdagen den 11 april 2018 planerar eHälsomyndigheten att produktionssätta release 17.1.2. Några mindre rättningar är gjorda i KLAS, men dessa påverkar inte användarna.


Licens behövs för läkemedel som inte är godkända i Sverige

Ibland vill förskrivare, det vill säga läkare, tandläkare eller veterinärer, skriva ut recept på läkemedel som inte är godkända i Sverige. Då behövs licens. Licens är ett försäljningstillstånd för apoteket att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

För att motivera behovet av ett icke godkänt läkemedel använder du som är förskrivare systemet Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Om Läkemedelsverket beviljar licensen kan patienten eller djurägaren hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

För dig som är förskrivare

Endast du som är behörig läkare, tandläkare eller veterinär kan skapa en licensmotivering.

När du har skapat en licensmotivering i KLAS skickas den till apoteket, som gör en ansökan hos Läkemedelsverket som då börjar handlägga ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Du som förskrivare meddelas per brev och endast vid följande fall:

  • om licensen avslås
  • om komplettering begärs
  • om speciell information ska förmedlas till dig
  • om licensen beviljas med förbehåll.

Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida

Behandling av dina personuppgifter i KLAS


Systemkrav för KLAS

 Webbläsare som är testade och verifierade för användning:

  • Google Chrome* Version 27 och 28
  • Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
  • Internet Explorer Version 9, 10 och 11

*Även senare versioner kan fungera utmärkt. Andra webbläsare kan fungera, men har inte testats. Rapportera gärna om du får problem med dessa webbläsare i samband med användningen av KLAS.