Illustration på en dator med vaccinationsbevis på skärmen

Gröna beviset – ditt vaccinationsbevis

Gröna beviset är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Datum för när Gröna beviset öppnar är ännu inte bestämt eftersom arbete med regelverket för vaccinationsbevis pågår.


Senaste nytt

Sverige deltar i en pilot för Gröna beviset i EU

7 maj 2021. Sverige deltar i en pilot som ska testa den tekniska lösningen för Gröna beviset (digital green certificate) i EU. Syftet med testerna är att validera EU-ländernas lösningar för bevis. Den 12 maj kopplar Sverige upp mot den tekniska lösningen som är gemensam för EU.
Sverige börjar att testa med Estland och Luxemburg. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för testet i Sverige.


Ett vaccinationsbevis mot covid-19 underlättar resande inom EU. Med Gröna beviset kan du enkelt visa att du är vaccinerad mot covid-19. Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

E-hälsomyndigheten planerar att öppna e-tjänsten Gröna beviset i slutet av juni. Innan vi öppnar tjänsten ska EU-parlamentet först besluta om den nya förordningen om vaccinationsbevis för resor inom EU, och det väntas ske den 26 juni. 

Vad ska vaccinationsbeviset innehålla?

Ditt vaccinationsbevis innehåller en QR-kod, information om ditt vaccin, datum för när du fick vaccinet och dina personuppgifter.  

Hur kommer det att gå till?

När du vaccinerat dig i Sverige rapporterar vaccinatören det till Nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Genom att logga in och beställa ett vaccinationsbevis i e-tjänsten Gröna beviset begär invånaren ut ett utdrag ur NVR.

För att logga in i e-tjänsten och beställa ett vaccinationsbevis behöver du ha en godkänd svensk e-legitimation. I e-tjänsten får du ett Grönt bevis som bland annat innehåller en QR-kod. Det Gröna beviset skickas också automatiskt till din digitala brevlåda (Digimail, eBoks, Kivra eller Min myndighetspost). Har du inte en digital brevlåda kan du skaffa en här. Det går också bra att spara ner och skriva ut vaccinationsbeviset.

Uppgifterna om din vaccination sparas i Nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Det är vi på E-hälsomyndigheten som ansvarar för e-tjänsten Gröna beviset och utfärdar vaccinationsbeviset. Inga personuppgifter sparas i tjänsten Gröna beviset.

Mer om e-legitimation och hur du skaffar det 

 

Fakta:

I den första versionen av e-tjänsten kan du enbart använda Gröna beviset som ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Arbete pågår för att även ett negativt covid‑19‑test eller ett bevis på genomgången sjukdom ska ingå. Det är inte klart än vilka testsvar som ska ingå i beviset utöver vaccination, det kan tillkomma fler. 

Arbete pågår också för att det ska gå att få ett vaccinationsbevis utan e‑legitimation.

Så skaffar du en e-legitimation

E-tjänsten Gröna beviset tas fram av E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, på regeringens uppdrag.