EES2_400.png

Elektroniskt expertstöd

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett beslutsstöd som behöver användas för patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Det är ett verktyg för dig som är farmaceut för att bedöma säkerheten när recept expedieras. Det är kunden på apoteket som ger sitt samtycke till kontrollen.

Min förhoppning är att alla farmaceuter på alla apotek i hela Sverige i sin vardag använder EES och därigenom bidrar till en bättre läkemedelsanvändning. Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

Ett enkelt knapptryck för ökad koll

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som används av dig som arbetar på apotek för att se hur det aktuella receptet passar in med kundens övriga läkemedel. När kunden lämnat sitt samtycke får du som farmaceut tillgång till information som visar om den aktuella doseringen eller läkemedlet är relevant. EES kan till exempel upptäcka:

  • Flera läkemedel med samma verkan.
  • Läkemedel som krockar med varandra.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder.
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre).

EES använder Sfinx interaktionsinformation

Sfinx interaktionsinformation har integrerats i Elektroniskt expertstöd (EES). Syftet är att säkerställa att samma information om interaktioner finns i hela läkemedelskedjan – från förskrivningstillfället till expeditionen på apoteket. 

Läs mer om kunskaps- och beslutsstöd här.

Beställ folder och affisch till ditt apotek

Foldern kan användas av dig som är farmaceut vid samtal om EES med kunden. Den innehåller en blankett för samtycke. Ange antal och beställ tryckt version från oss.

Framsida på folder med rubriken "Passar dina mediciner ihop" Lila bakgrund med farmaceut och kund som samspråkar framför en datorskärm.

Ladda ner folder: Passar dina mediciner ihop? (pdf)

Värdet av EES

Användningen av ett beslutsstöd är ett komplement till den farmaceutiska bedömningen och hjälper dig som jobbar på apotek att omsätta din kunskap i patientnytta. Att läkemedel används på fel sätt innebär inte bara en potentiell risk för individen i fråga; det resulterar även i en stor kostnad för samhället om doseringen blir fel eller flera läkemedel som gör samma sak används i onödan. 

EES är ett enkelt sätt att få en bättre läkemedelsanvändning och säkrare vård för de äldre. Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, Umeå universitet

Det bästa med EES - några farmaceuter berättar!

Film från ett utbildningstillfälle kring EES och äldre där några farmaceuter varför de tycker att EES är så bra. Längd: 2 minuter.

Användningen ökar

Under 2015 kom genombrottet för EES som idag finns hos alla apotekskedjor. Även många av de fristående apoteken har anslutit sig. Under förra året gjorde apoteken 950 000 kontroller med hjälp av EES. Varje vecka får genomsnitt 18 000 apotekskunder en kontroll. Det är fortfarande en liten andel av det totala antalet receptkunder, men vi ser att användningen hela tiden ökar. 


Vi bygger ihop läkemedelskedjan!

Film om hur vi bygger ihop läkemedelskedjan! Den 8 december 2015 anordnade eHälsomyndigheten ett frukostseminarium under parollen Mötesplats för e-hälsa. Effektiva beslutsstöd är avgörande för en patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Medverkande: Bodil Lidström och Maria Wanrud. Tid: 50 minuter.


Fakta om EES

  • EES utvecklas och kvalitetsgranskas av eHälsomyndigheten.
  • Tjänsten är kostnadsfri och erbjuds till alla apotek.
  • Vi genomför utbildningar flera gånger om året för att visa hur du som farmaceut kan använda EES i praktiken. Välkommen att höra av dig till oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av att veta mer.