Senaste nytt om Covidbevis

Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg

9 juni 2021. Texten ska nu officiellt antas av rådet och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den kommer att träda i kraft omedelbart och börja tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg | Nyheter | Europaparlamentet

Fortsatt dialog med vårdgivare som utför/erbjuder covid-19-test för reseintyg

9 juni 2021. E-hälsomyndigheten och DIGG fortsätter dialogen med de vårdgivare som utför covid-19-test och utfärdar reseintyg.   

Fortsatt dialog med Vårdgivare som utför/erbjuder covid-19-test för reseintyg

Vårdgivare som utför/erbjuder covid-19-test för reseintyg bjuds in till dialog

2 juni 2021. Inbjudan riktar sig till vårdgivare och berörda systemleverantörer som vill utveckla mot, ansluta till och använda en teknisk lösning för bevis på negativt covid-19-test.  

Inbjudan: Vårdgivare som erbjuder covid-19-test bjuds in till dialog

Den kommande e-tjänsten Gröna beviset byter namn till Covidbevis 

20 maj 2021. Bakgrunden är att EU har strukit ordet ”grön” i den preliminära överenskommelsen till förordning. Adressen till tjänsten blir i Sverige www.covidbevis.se (ej öppen än).

Överenskommelse mellan parlamentet och rådet om digitala covidintyget för EU

20 maj 2021.  Parlamentets och rådets förhandlare har nått en provisorisk överenskommelse om ett digitalt covidintyg för EU för att underlätta den fria rörligheten i Europa under pandemin. Läs mer om överenskommelsen och den kommande processen i EU: 
Digitala covid-intyget för EU: överenskommelse mellan parlamentet och rådet | Nyheter | Europaparlamentet