Verktygslåda för dig som ska kommunicera om covidbevis

E-hälsomyndigheten har regeringsuppdraget att driva e-tjänsten Covidbevis. Med ett vaccinationsbevis kan du enkelt och säkert visa att du har blivit vaccinerad mot covid-19. Om du inte är vaccinerad kan du få ett testbevis eller ett tillfrisknandebevis. Regioner, vaccinatörer, myndigheter, organisationer och företag vill och behöver kunna kommunicera om covidbevis. I den här verktygslådan finns informationsmaterial och länkar för dig som arbetar med att kommunicera om vaccinationsbevis, testbevis eller tillfrisknandebevis.

Så läser du ditt covidbevis

Nedan är visuella guider till hur respektive covidbevis ska tolkas, förklaringar av vad de olika delarna i bevisen står för.

Så läser du ditt vaccinationsbevis

Så läser du ditt testbevis

Så läser du ditt tillfrisknandebevis

Infografik

Infografik testbevis png

Infografik vaccinationsbevis png

Så fungerar covidbevis testbevis A3

Så fungerar covidbevis testbevis A4

Så fungerar covidbevis vaccinationsbevis A3

Så fungerar covidbevis vaccinationsbevis A4

Infografik för tryck

Så fungerar covidbevis testbevis A3 tryck

Så fungerar covidbevis testbevis A4 tryck

Så fungerar covidbevis vaccinationsbevis A3 tryck

Så fungerar covidbevis vaccinationsbevis A4 tryck

Affischer

Covidbevis för negativt test A3

Covidbevis för negativt test A4

Covidbevis för vaccination A3

Covidbevis för vaccination A4

Lättare att resa inom Europa A3

Lättare att resa inom Europa A4

Affischer för tryck

Covidbevis för negativt test 50x70

Covidbevis för negativt test 70x100

Covidbevis för negativt test A3 tryck

Covidbevis för negativt test A4 tryck

Covidbevis för vaccination 50x70

Covidbevis för vaccination 70x100

Covidbevis för vaccination A3 tryck

Covidbevis för vaccination A4 tryck

Lättare att resa inom Europa 50x70

Lättare att resa inom Europa 70x100

Lättare att resa inom Europa vaccinationsbevis testbevis A3 tryck

Lättare att resa inom Europa vaccinationsbevis testbevis A4 tryck

Flygblad

Flygblad covidbevis för negativt test

Flygblad covidbevis för vaccination

Flygblad Lättare att resa inom Europa vaccinationsbevis testbevis

Flygblad för tryck

Flygblad covidbevis för negativt test tryck

Flygblad covidbevis för vaccination tryck

Flygblad Lättare att resa inom Europa vaccinationsbevis testbevis tryck

Utskrift av covidbevis på apotek 

Folder för apotekspersonal

Folder A5 för apotekspersonal (färg)

Folder A5 för apotekspersonal (färg, tryckfil)

Folder A5 för apotekspersonal (svartvit)

Folder A5 för apotekspersonal (svartvit, tryckfil)

Wordfil från foldern: Vaccinationsbevis på apotek (för apotekspersonal)

Folder för apotekskunder

Folder A5 covidbevis för apotekskunder (färg)

Folder A5 covidbevis för apotekskunder (färg, tryckfil)

Folder A5 covidbevis för apotekskunder (svartvit)

Folder A5 covidbevis för apotekskunder (svartvit, tryckfil)

Wordfil från foldern: Vaccinationsbevis – bra att veta för apotekskunder

Faktablad om personuppgiftshantering

Faktablad: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (färg)

Faktablad: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (färg,tryckfil)

Faktablad: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (svartvit)

Faktablad: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (svartvit, tryckfil)

Wordfil från faktabladet: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis

Affisch om personuppgiftshantering

Affisch A3: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (färg)

Affisch A3: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (färg, tryckfil)

Affisch A3: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (svartvit)

Affisch A3: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis (svartvit, tryckfil)