Behöver du en blankett?

Om du saknar e-legitimation kan du besöka något av Sveriges cirka 1 400 apotek som kan hjälpa till med vaccinationsbevis. Du kan även beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. Har du e-legitimation och tillgång till dator ber vi dig använda tjänsten www.covidbevis.se

Få ditt vaccinationsbevis på apotek

Om du inte har möjlighet att själv hämta ett vaccinationsbevis på en dator eller en telefon kan du vända dig till ett apotek.

Till dig som saknar e-legitimation men har en folkbokföringsadress

Du kan beställa ditt covidbevis genom att skriva ut, fylla i och posta denna blankett. Beviset skickas till din folkbokföringsadress. Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Har du e-legitimation och tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon ber vi dig använda tjänsten www.covidbevis.se

Vänligen observera att s.k. reservnummer inte kan användas.

Till dig som saknar folkbokföringsadress

Om du har ett samordningsnummer och dina vaccinationer finns registrerade i Nationella vaccinationsregistret så kan du begära ut ett vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta denna särskilda blankett.

Du som saknar folkbokföringsadress får fylla i den adress som du vill ha beviset till. E-hälsomyndigheten skickar beviset som rekommenderat brev till ett ombud. Du får en avisering från PostNord när du kan hämta ut beviset.

Vänligen observera att s.k. reservnummer inte kan användas.

Gör så här när du använder blankett

 1. Du som saknar e-legitimation men har en folkbokföringsadress: Skriv ut denna blankett och fyll i den. (Kom ihåg att skriva under blanketten!)
 2. Du som saknar en folkbokföringsadress: Skriv ut denna blankett och fyll i den. (Kom ihåg att skriva under blanketten.)
 3. Lägg blanketten i ett kuvert och posta den till oss.

  Covidbevis
  E-hälsomyndigheten
  Box 913
  391 29 Kalmar

  (Tänk på att du inte kan mejla in blanketten eller uppgifter om dina vaccinationer. Blanketten måste skickas med post till oss.)

 4. Vi begär ut uppgifterna från Nationella vaccinationsregistret och skickar sedan ditt covidbevis på papper till din folkbokföringsadress, om du har en sådan.

  Du som inte har en folkbokföringsadress får ditt vaccinationsbevis skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit på den särskilda blanketten för detta ändamål.

För dig som är god man och ska beställa ett covidbevis åt din huvudman

Huvudmannen ska om möjligt själv skriva under med sin namnteckning.

Om huvudmannen inte kan skriva sin egen namnteckning får dokumentet skrivas under av huvudmannens gode man.

Posta sedan blanketten till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia av registerutdraget som styrker att du är god man åt personen.

  

Kan du inte skriva ut blanketterna?

Om du inte har en egen skrivare:

 1. Ta hjälp av en familjemedlem, släkting eller vän som har en skrivare.
 2. Besök ett servicekontor för myndighetskontakter och skriv ut blanketten. Hitta ett servicekontor. 

 3. Besök ett kommunalt medborgarkontor och skriv ut blanketten. Kontakta din kommun för att få veta om din kommun har ett sådant kontor och var det i så fall finns.

 4. Fråga på ett bibliotek om det finns möjlighet att skriva ut blanketten.

Om du inte kan skriva ut blanketterna - enligt någon av punkterna ovan - så går det bra att mejla oss så skickar vi den blankett du behöver till dig. Mejla endast om du absolut inte kan skriva ut blanketten själv.

Mejla på covidbevis@ehalsomyndigheten.se och specificera tydligt om du behöver blanketten för dig som saknar e-legitimation eller blanketten för dig som saknar folkbokföringsadress.

När du får blanketten så följer du instruktionen ovan för att fylla i, skriva under och skicka in blanketten.