Du som inte använder e-legitimation eller saknar folkbokföringsadress

Du kan beställa ditt covidbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. Just nu är handläggningstiden 5–10 dagar för att få ditt covidbevis på detta sätt. Har du e-legitimation och tillgång till dator ber vi dig använda tjänsten www.covidbevis.se

Till dig som saknar e-legitimation men har en folkbokföringsadress

Du kan beställa ditt covidbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. Beviset skickas till din folkbokföringsadress. Just nu är handläggningstiden 5–10 dagar för att få ditt covidbevis på detta sätt. Har du e-legitimation och tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon ber vi dig använda tjänsten www.covidbevis.se

Till dig som saknar folkbokföringsadress

Om du har ett samordningsnummer och dina vaccinationer finns registrerade i Nationella vaccinationsregistret så kan du begära ut ett vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en särskild blankett.

Du som saknar folkbokföringsadress får fylla i den adress som du vill ha beviset till. E-hälsomyndigheten skickar beviset som rekommenderat brev till den adress du uppgivit.

Gör så här när du använder blankett

 1. Du som saknar e-legitimation men har en folkbokföringsadress: Skriv ut denna blankett och fyll i den. (Kom ihåg att skriva under blanketten!)
 2. Du som saknar en folkbokföringsadress: Skriv ut denna blankett och fyll i den. (Kom ihåg att skriva under blanketten.)
 3. Lägg blanketten i ett kuvert och posta den till oss.

  E-hälsomyndigheten
  Box 913
  391 29 Kalmar

  (Tänk på att du inte kan mejla in blanketten eller uppgifter om dina vaccinationer. Blanketten måste skickas med post till oss.)

 4. Vi begär ut uppgifterna från Nationella vaccinationsregistret och skickar sedan ditt covidbevis på papper till din folkbokföringsadress, om du har en sådan.

  Du som inte har en folkbokföringsadress får ditt vaccinationsbevis skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit på den särskilda blanketten för detta ändamål.

För dig som är god man och ska beställa ett covidbevis åt din huvudman

Huvudmannen ska om möjligt själv skriva under med sin namnteckning.

Om huvudmannen inte kan skriva sin egen namnteckning får dokumentet skrivas under av huvudmannens gode man.

Posta sedan blanketten till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia av registerutdraget som styrker att du är god man åt personen.


Kan du inte skriva ut blanketterna?

Om du inte kan skriva ut blanketterna så går det bra att mejla oss så skickar vi den blankett du behöver till dig. Mejla endast om du absolut inte kan skriva ut blanketten själv. Tänk på att det tar några dagar att få blanketten per post och sedan tar det 5–10 dagar att handlägga din blankettansökan om covidbevis.

Mejla på covidbevis@ehalsomyndigheten.se och specificera tydligt om du behöver blanketten för dig som saknar e-legitimation eller blanketten för dig som saknar folkbokföringsadress.

När du får blanketten så följer du instruktionen ovan för att fylla i, skriva under och skicka in blanketten.