Bevis på tillfrisknande för att resa

Observera att covidbevis på tillfrisknande inte finns ännu. Utveckling pågår och beräknas vara klar senast 12 augusti. I dag går det alltså inte att få ett covidbevis på tillfrisknande. OBS! När det finns kommer det endast vara tester som utförts av hälso- och sjukvårdspersonal som ger covidbevis. Självtest och egenprovtagning är inte giltiga.

Detta gäller före 12 augusti:

Efter den 12 augusti behöver du ett covidbevis, med en QR-kod, som utfärdats av E-hälsomyndigheten. Fram till 12 augusti kan du resa på ett vanligt reseintyg på negativt covidtest.

Detta gäller efter 12 augusti:

Om du inte är vaccinerad mot covid-19 men behöver ett covidbevis är det möjligt att få ett bevis för tillfrisknande. Beviset kallas även för tillfrisknandebevis och kan användas vid resor.

För att kunna få ett tillfrisknandebevis måste flera villkor vara uppfyllda. Många som har varit sjuka i covid-19 uppfyller inte dessa villkor och kan då inte få ett tillfrisknandebevis.

Villkor för tillfrisknandebevis:

  • Du har testats positivt för Covid-19 av sjukvården. Observera att testet måste ha tagits av hälso- och sjukvårdspersonal. Självtester eller egenprovtagningar är inte giltiga.
  • Testet måste vara minst tio dagar gammalt.
  • Testet får inte vara äldre än 180 dagar.

Om dessa tre villkor är uppfyllda kan du vända dig till din vårdgivare för att be om att få ett tillfriskandebevis.

Så här gör du:

  1. Du har varit sjuk i covid-19 och hälso- och sjukvårdspersonal har tagit ett covidtest på dig som varit positivt
  2. Vården noterade i din journal att provet är positivt, det vill säga att du var sjuk.
  3. Efter att du tillfrisknat, och minst tio dagar efter att du testades positivt, kan du begära ut ett covidbevis på tillfrisknande från vårdgivaren.
  4. Vårdgivaren skickar en begäran till E-hälsomyndigheten som skapar ett covidbevis på tillfrisknande.
  5. Om du har en digital brevlåda skickas ditt tillfrisknandebevis dit.
  6. Om du inte har en digital brevlåda kommer E-hälsomyndigheten posta ditt tillfrisknandebevis till din folkbokföringsadress.

Hur lång tid tar det att få ett covidbevis på tillfrisknande?

Kontrollera med vårdgivaren som har gjort testet hur lång tid det tar för dem att beställa ett tillfrisknandebevis från E-hälsomyndigheten.

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

Tillfrisknandebevis kommer att vara giltigt i 180 dagar från det datumet du hade ett första positivt testresultat.

 

Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis