Bevis på negativt covidtest för att resa

Om du inte är vaccinerad mot covid-19 men behöver ett covidbevis kan du testa dig för covid-19. Om du testar negativt kan du få ett covidbevis som du kan använda vid resor.

Tänk på att äldre test för covid-19 eller test som du tar själv inte är giltiga. Det måste vara test som tas av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Testresultatet är bara giltigt i några få dagar – undersök hur länge ett negativt test är giltigt på just ditt resmål.

Efter den 12 augusti behöver du ett covidbevis, med en QR-kod, som utfärdats av E-hälsomyndigheten. Fram till 12 augusti kan du resa på ett vanligt reseintyg på negativt covidtest.

De tekniska förutsättningarna är på plats, nu väntar vi på att de första vårdgivarna ska vara redo att ansluta till tjänsten.

Så här går det till:

  • Ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till.
  • Besök en vårdgivare som är ansluten till tjänsten Covidbevis. Du hittar en lista över vilka vårdgivare som har anslutit sig längre ner på denna sida.
  • Vid besöket säger du till personalen att du vill ha ett covidbevis.
  • Provet tas av utbildad personal.
  • Provet analyseras.
  • Om provresultatet är negativt skickas provresultatet till E-hälsomyndigheten.
  • E-hälsomyndigheten skapar automatiskt ett covidbevis.
  • Om du har en digital brevlåda skickas ditt covidbevis dit.
  • Om du inte har en digital brevlåda kommer vårdgivaren ge dig ditt covidbevis, antingen på papper eller genom en digital lösning. Fråga din vårdgivare, om du är osäker på hur du kan få ditt covidbevis.

Hur lång tid tar det att få ett covidbevis på negativt covidtest?

Kontrollera med vårdgivaren som gör testet hur lång tid det tar att få resultatet.

Hur länge är ett negativt testbevis giltigt?

Det är upp till varje medlemsland att bestämma vilken giltighetstid som gäller för PCR-test och antigentester (snabbtester). Ta reda på vad som gäller för ditt resmål innan du tar ett test. I de flesta fall är testerna bara godkända i några få dagar.

Du behöver själv undersöka om snabbtester godtas av det land du tänker resa till.

Här kan du läsa mer om vilka tester som är godkända inom EU: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis

Lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

Observera att det endast är vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis som kan göra tester som kan registreras i covidbevis.

Företag som inte finns med på listan är inte anslutna till tjänsten Covidbevis och kan inte utfärda covidbevis. 

Här kommer namn och webbadresser till vårdgivare som är anslutna att finnas publicerade med start i juli 2021.