Fler än 15 miljoner covidbevis har hämtats ut

Sedan i somras har över 15 miljoner covidbevis utfärdats i Sverige. Cirka 6,2 miljoner av Sveriges 10 miljoner invånare har hämtat ut ett vaccinationsbevis. Nu har regeringen beslutat att ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att tillhandahålla covidbevis fram till år 2023.

Bild
Varje gång du vaccineras med en ny dos måste du hämta ett nytt vaccinationsbevis, om du vill att det ska vara aktuellt.

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att fortsätta förvalta det svenska systemet Covidbevis och utfärda vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis till slutet av juni nästa år. 

I uppdraget ingår att fortsatt delta i det europeiska samarbetet och arbeta vidare med ett samordnat förhållningssätt kring utformningen och användandet av EU:s digital covidbevis.

E-hälsomyndigheten samarbetar med Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Folkhälsomyndigheten och Statens servicecenter.

Förbered dig om du har en stundande resa

Det finns tre typer av covidbevis för resor:

  • Vaccinationsbevis som visar att du är vaccinerad mot covid 19
  • Testbevis som visar att du har testat negativt mot covid-19
  • Tillfrisknandebevis som visar att du haft covid-19

Om du har planer på att resa utomlands i sommar är det viktigt att du först tar reda på vad som gäller i landet du ska åka till och i länderna som du passerar längs vägen. Reglerna skiljer sig åt på olika resmål.

Ta de doser du erbjuds

Om du bara har tagit två doser vaccin mot covid-19 kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos för att slippa krångel när du reser utomlands.

Om det har gått 270 dagar sedan din andra dos, behöver du som är vuxen en påfyllnadsdos. Den regeln omfattar inte barn och unga under 18 år.

Hämta ut ett vaccinationsbevis efter varje dos

Varje gång du vaccineras med en ny dos måste du hämta ett nytt vaccinationsbevis, om du vill att det ska vara aktuellt. Bevisen uppdateras inte automatiskt i till exempel din digitala brevlåda. Du kan när du vill hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Det enklaste sättet att hämta ditt vaccinationsbevis på är att gå in på www.covidbevis, logga in med e-legitimation och spara ner beviset. Om du har en digital brevlåda skickas beviset automatiskt dit.

Apoteken kan hjälpa till

Om du saknar e-legitimation är det snabbaste och enklaste sättet att du besöker ett av Sveriges cirka 1 400 apotek. Ta med dig godkänd legitimation, exempelvis ett körkort eller ett pass, så kan apotekspersonalen hjälpa dig med ditt vaccinationsbevis. Gäller för dig med svenskt personnummer. 

Det går även att skriva ut en blankett på E-hälsomyndighetens webbplats, fylla i den och posta till oss.