Tillfrisknandebevis för resor behövs inte för den som är vaccinerad

Nu finns den tredje typen av covidbevis, tillfrisknandebevis, tillgängligt för den som ska resa. EU:s regler för hur tillfrisknandebevis ska vara utformat gör att få personer i Sverige kommer i fråga för ett sådant bevis. Endast den som provtagits av utbildad vårdpersonal med ett så kallat NAAT-test kan omfattas.

kvinna med solglasögon som står redo med sin resväska

Från och med den 12 augusti finns det tre olika typer av covidbevis för dig som ska resa. Är du vaccinerad är ett vaccinationsbevis enklast och smidigast, och du belastar inte vården i onödan. 

Är du inte vaccinerad är det möjligt att göra ett test för covid-19. Om testet är negativt kan du få ett testbevis.

För dig som har varit sjuk i covid-19 är det i särskilda fall möjligt att skaffa ett tillfrisknandebevis. 

Särskilda villkor för att få tillfrisknandebevis

För att det ska vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis behöver flera saker stämma in på dig. 

Du måste ha testat positivt för covid-19 genom ett NAAT-test (till exempel PCR-test) och provtagningen måste ha gjorts av utbildad vårdpersonal. 

Egenprovtagning eller självtest är inte giltiga för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Observera också att antikroppstest inte heller är giltiga.

Tillfrisknandebeviset går att få tidigast 11 dagar efter att du först testats positivt för covid-19 genom ett NAAT-test. Det får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.

Belasta inte vården i onödan

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska regionerna på begäran av den enskilde skyndsamt inrapportera verifierade uppgifter om positivt NAAT-test till E-hälsomyndigheten.

För att inte belasta hälso- och sjukvården i onödan är det bra att känna till detta inför resan:

  • För de flesta personer är det enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis (efter negativt test för covid-19) i stället för ett tillfrisknandebevis. 
  • Om du har vaccinerats med två doser, begär inte tillfrisknandebevis inför resan utan skaffa istället ett kostnadsfritt vaccinationsbevis på covidbevis.se.
  • Om du har haft covid-19 bekräftad med NAAT (till exempel PCR) men ditt prov inte har tagits av utbildad sjukvårdpersonal, så kan du inte få ett tillfrisknandebevis. Om du inte är vaccinerad så kan du i stället skaffa ett testbevis (efter negativt test för covid-19) strax före resan. 

E-hälsomyndigheten erbjuder tillfrisknandebevis för resor eftersom det ingår i EU-förordningen 2021/953 om EU:s digitala covidbevis för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen styr också hur tillfrisknandebeviset ska vara utformat.

EU har tre olika digitala covidbevis för att personer som av något skäl inte kan vaccineras, eller som inte har blivit vaccinerade, ska ha möjlighet att få ett covidbevis. Därför finns också testbevis och tillfrisknandebevis utöver vaccinationsbevis.

Så här gör du för att få ett tillfrisknandebevis 

  1. Du har varit sjuk i covid-19. Du har genom ett NAAT-test (till exempel PCR) testats positivt för covid-19 av utbildad sjukvårdspersonal (ej självtest eller egenprovtagning).
  2. Efter att du tillfrisknat, och minst 11 dagar efter att du testades positivt, kan du begära ut ett tillfrisknandebevis från vårdgivaren. Du kontaktar vården via 1177.se och väljer din regionala sida för att veta vad som gäller i just din region. 
  3. Vårdgivaren skickar en begäran till E-hälsomyndigheten som skapar ett tillfrisknandebevis.
  4. Om du har en digital brevlåda (Kivra, e-Boks eller Min Myndighetspost) skickas ditt tillfrisknandebevis till den.
  5. Om du inte har en digital brevlåda postas ditt tillfrisknandebevis till din folkbokföringsadress.

Bevis på tillfrisknande för att resa

Frågor och svar om covidbevis