Jobba hos oss

Vill du jobba för digitaliseringen av Sveriges hälso-, sjukvård och omsorg? E-hälsomyndigheten är en modern myndighet där du som medarbetare dagligen bidrar till ett bättre samhälle. Längst ner på den här sidan hittar du våra lediga tjänster. Ansök redan i dag!

Som medarbetare hos oss får du vara med och driva ett av de intressantaste utvecklingsområdena i det svenska samhället: e-hälsa. Vi har kontor både i Kalmar och i Stockholm.

E-hälsa underlättar vardagen för oss alla

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla. Enkelt uttryckt: Med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige. 

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster. 

Läs mer om vad E-hälsomyndigheten gör

Hur är det att jobba på E-hälsomyndigheten?

På Linkedin kan du följa oss i vårt arbete. Vad som händer på myndigheten och vilka olika uppdrag vi har för att förbättra e-hälsoarbetet i Sverige. 

Följ oss på LinkedIn

Vi arbetar ständigt för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Enligt Nyckeltalsinstitutets hälsoindex tillhör E-hälsomyndigheten de tio procent bästa arbetsgivarna. Hälsoindexet mäter antalet sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete. E-hälsomyndigheten har därför certifierats som ”Excellent arbetsgivare 2020”.