Jobba hos oss

Vill du jobba för digitaliseringen av Sveriges hälso-, sjukvård och omsorg? E-hälsomyndigheten är en modern myndighet där du som medarbetare dagligen bidrar till ett bättre samhälle. Längst ner på den här sidan hittar du våra lediga tjänster. Ansök redan i dag!

Som medarbetare hos oss får du vara med och driva ett av de intressantaste utvecklingsområdena i det svenska samhället: e-hälsa. Vi har kontor både i Kalmar och i Stockholm.

Hur är det att jobba på
E-hälsomyndigheten?

Läs om hur Niklas Olofsson tycker att det är att jobba som systemutvecklare på E-hälsomyndigheten.

På Linkedin kan du följa oss i vårt arbete. Vad som händer på myndigheten och vilka olika uppdrag vi har för att förbättra e-hälsoarbetet i Sverige. 

Följ oss på LinkedIn

Vi arbetar ständigt för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Enligt Nyckeltalsinstitutets hälsoindex är E-hälsomyndigheten den näst bästa arbetsgivaren. Hälsoindexet mäter antalet sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete. E-hälsomyndigheten har därför certifierats som ”Excellent arbetsgivare 2022”.