Allt om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. På den här sidan hittar du allt om Nationella läkemedelslistan.


NLL_delaktighet[1].png

Vad händer under 2022?

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft, och det tekniska införandet av registret Nationella läkemedelslistan inleddes. Läs om årets releaser.

Dator.png

Lär känna Nationella läkemedelslistan

Gå webbutbildningen, för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på apotek.

NLL_andraläkare.png

Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I den här verktygslådan finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

förskrivningskollen.png

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Illustration journal på datorskärm

Samtycken och spärrar – så ska det fungera

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till information om patienten, och vilken information som ska visas. För att öka den möjligheten införs samtycken och spärrar i Nationella läkemedelslistan.

Illustration av läkare som ansluter till Nationella läkemedelslistan

Övergången till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att öka patientsäkerheten räcker det inte med att införa ett nytt register. Nu krävs förändringar av både teknik och arbetssätt.

Illustration Nationella läkemedelslistan

Ett uppdrag från regeringen

E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen.