Elektroniskt expertstöd (EES)

Du som farmaceut kan använda EES som stöd för att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel. Du kan till exempel se om den aktuella doseringen och läkemedlet är lämpligt för kunden med avseende på ålder och kön. På den här sidan kan du läsa mer om EES och gå en webbutbildning för att bli en bättre EES användare.


Senaste nytt

Innehållsrelease den 16 september

3 september 2020 I innehållsreleasen som sker den 16 september kommer cirka 260 läkemedel uppdateras och innehållet i omkring 90 signaler uppdaterat eller skapats.

Farmaceuter behöver inte längre fråga om samtycke för att använda sig av EES

27 maj 2020. Nu blir det enklare för farmaceuter att ta hjälp av Elektroniskt expertstöd (EES) när läkemedel lämnas ut. Från den 1 juni 2020 behöver farmaceuter inte längre fråga om samtycke för att använda sig av EES, som kontrollerar om kundens läkemedel passar ihop. 

Läs senaste nyhetsbrevet

25 maj 2020. Om du inte redan prenumererar på vårt nyhetsbrev kan du anmäla dig via formuläret längst mer på denna sida. Här är det senaste nyhetsbrevet: Aktuellt från elektroniskt expertstöd maj 2020

Ny funktion i EES stödjer farmaceuter att begränsa uttag av läkemedel

4 maj 2020. Med anledning av covid 19 har regeringen beslutat att tills vidare begränsa rätten till uttag av läkemedel till den mängd som kunden behöver under en tremånadersperiod, oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet eller om patienten själv betalar för läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan ett undantag göras. De nya bestämmelserna regleras i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. EES nya funktion stödjer farmaceuterna att enklare kunna utläsa om kunden har flera recept på likvärdiga receptbelagda läkemedel. Beslutet om att aktivera funktionen har fattats i samråd med Sveriges Apoteksförening och ett informationsbrev har skickats ut till apoteksaktörerna.

Under ”Frågor och svar” på denna webbplats finns mer information om den nya kategorin.


EES kan förhindra doseringsfel samt ge praktiska råd och tips på hur barnet kan ta läkemedlet på bra och säkert sätt Synnöve Lindemalm Barnläkare/ Klinisk Farmakolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ett enkelt knapptryck för ökad koll

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som du som farmaceut kan använda för att se hur det aktuella receptet passar in med kundens övriga läkemedel. EES kan till exempel upptäcka:

  • Flera läkemedel med samma verkan.
  • Läkemedel som krockar med varandra.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder.
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre).

EES minskar risken för att läkemedel används på fel sätt

EES är ett komplement till den farmaceutiska bedömningen och hjälper dig som jobbar på apotek att omsätta din kunskap i patientnytta. Att läkemedel används på fel sätt innebär inte bara en potentiell risk för individen i fråga; det resulterar även i en stor kostnad för samhället om doseringen blir fel eller flera läkemedel som gör samma sak används i onödan. 


EES är ett enkelt sätt att få en bättre läkemedelsanvändning och säkrare vård för de äldre. Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, Umeå universitet

Fakta om EES

  • EES utvecklas och kvalitetsgranskas av E-hälsomyndigheten.
  • Tjänsten är kostnadsfri och erbjuds till alla apotek.
  • Vill du lära dig mer om EES kan du genomföra vår webbutbildning. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av att hålla dig uppdaterad om EES eller höra av dig till oss vid eventuella frågor.