Subventioner_klipp.png

Högkostnadsskydd

I Sverige har vi så kallat högkostnadsskydd, som innebär att du som privatperson får reducerat pris på läkemedel över ett visst belopp. För att systemet ska fungera finns högkostnadsdatabasen, med uppgifter om hur mycket varje individ har betalat.

Vad är högkostnadsskydd?

Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag, och innebär att kostnader för läkemedel reduceras för svenska medborgare och EU-medborgare som fått recept i Sverige. Patientens kostnad för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Om taket på 2 350 kronor nås får patienten frikort för resten av perioden.

Taket för högkostnadsskyddet höjdes den 1 januari 2020, från 2 300 kronor till 2 350 kronor.

Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär att inga barn i Sverige behöver betala för sina läkemedel.

Högkostnadsskyddet gäller främst receptbelagda läkemedel och vissa så kallade förbrukningsartiklar, till exempel hjälpmedel för stomiopererade. En del receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar.

Vilken information finns i högkostnadsdatabasen?

Databasen för högkostnadsskydd är ett stöd för att hålla reda på en individs läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet. eHälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som behövs:

  • Namn och personnummer.

  • Kostnad för patientens medicin (inga uppgifter om medicin eller förskrivare).

  • Uppgifter om hur mycket patienten har betalat.

  • När och var medicinen hämtats ut.

  • Belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet.

  • Startdatum för högkostnadsperiod.

Uppgifterna sparas högst 15 månader. 

Det är frivilligt att registrera sina uppgifter i högkostnadsdatabasen. Om du inte vill finnas med i registret kan du ändå få högkostnadsskydd, men du måste själv hålla reda på kvitton och utlägg. 

Ta del av dina uppgifter

Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du när som helst kolla hur du ligger till i ditt högkostnadsskydd. Du loggar in via e-legitimation och behöver vara över 18 år.

Du kan också få ett registerutdrag genom att skicka in blanketten Begäran om registerutdrag  Högkostnadsdatabasen till E-hälsomyndigheten. Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du även skicka ett brev undertecknat av dig själv, där du begär ett registerutdrag. Kom ihåg att ange ditt personnummer.