Subventioner pengar illustration

Högkostnadsskydd

I Sverige har vi så kallat högkostnadsskydd, som innebär att du som privatperson får reducerat pris på sjukvård, sjukresor och läkemedel över ett visst belopp. För att systemet ska fungera när det gäller läkemedelskostnader finns högkostnadsdatabasen, med uppgifter om hur mycket varje individ har betalat.

Vad är högkostnadsskydd?

Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag, och innebär att kostnader för läkemedel reduceras för förmånsberättigad person med recept utfärdade i Sverige. Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige.

Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige. Även personer som i annat fall har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.

Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Om taket på 2 350 kronor (2 400 kronor från och med den 1 januari 2022) nås får du frikort för resten av perioden.

Högkostnadsskyddet gäller främst receptbelagda läkemedel och vissa så kallade förbrukningsartiklar, till exempel hjälpmedel för stomiopererade. En del receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar.

Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär att inga barn i Sverige behöver betala för sina läkemedel.

Preventivmedel är gratis för personer under 21 år.

Vilken information finns i högkostnadsdatabasen?

Databasen för högkostnadsskydd är ett stöd för att hålla reda på en individs läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet. E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som behövs:

  • Namn och personnummer.

  • Kostnad för patientens medicin (inga uppgifter om medicin eller förskrivare).

  • Uppgifter om hur mycket patienten har betalat.

  • När och var medicinen hämtats ut.

  • Belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet.

  • Startdatum för högkostnadsperiod.

Från och med den 1 maj 2021 är anslutning till högkostnadsdatabasen obligatorisk.

Har du köp gjorda före 1 maj 2021 som du önskar få registrerade så kan apoteket hjälpa dig med det. Det kan exempelvis vara aktuellt om du tidigare valt att inte registrera dina köp i högkostnadsdatabasen och har kvitton eller högkostnadsbevis som du nu önskar få registrerade.

Vill du ha mer information? 

I Frågor och svar kan du läsa mer om högkostnadsskyddet. Exempelvis om du som privatperson funderar på hur du ska registrera dina köp, eller om du som arbetar inom professionen ska flytta över uppgifter till ett nytt personnummer. 

Ta del av dina uppgifter

Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du när som helst se den aktuella nivån du befinner dig på i ditt högkostnadsskydd. Du loggar in via e-legitimation och behöver vara över 18 år.

Du kan också få ett registerutdrag genom att skicka in blanketten Begäran om registerutdrag  Högkostnadsdatabasen till E-hälsomyndigheten. Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du även skicka ett brev undertecknat av dig själv, där du begär ett registerutdrag. Kom ihåg att ange ditt personnummer.