Säkerhet

Säker och effektiv åtkomst till information inom hälsa, vård och omsorg.

Ett infrastrukturellt nav för vård och omsorg

Digitaliseringen ger stora möjligheter för förbättringar, men om ett stort antal tjänster används samtidigt blir det krångligt för användare med många inloggningar och tidskrävande administration av användarkonton. Inom sjukvårds- och omsorgssektorn finns behov av lösningar som garanterar en patientsäker, kostnadseffektiv och praktisk åtkomst av e-tjänster inom och mellan olika organisationer.

Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten, Inera och Internetstiftelsen i Sverige (IIS) som går ut på att ta fram en infrastrukturlösning för hela vård- och omsorgssektorn. Med Sambi får användare tillgång till relevanta e-tjänster utifrån den egna rollen, vilken är definierad av den egna organisationen. Det bygger på ett gemensamt tekniskt regelverk och gemensamma säkerhetskrav. Med Sambi blir det möjligt för vårdpersonal att ha en enda inloggning till samtliga anslutna tjänster.

Samverkan via:


Aktuellt

  1. Steg 1: Aktuellt 2016
    • Nu erbjuder vi nya kurser för dig som vill lära dig mer om federationen. Kurserna hålls hos IIS på Ringvägen 100 i Stockholm.

Fördjupning

Lär mer om säkerhetskrav i tillitsramverket på Sambis webbplats. 

För att säkerställa hög tillit måste alla medlemmar leva upp till kraven i Sambis medlemsgemensamma regelverk för säkerhet och tillit.
1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands från och med februari 2018.

Det här är också viktigt