Tillfrisknandebevis

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att du testat positivt för covid-19 i ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Egenprovtagning och självtester, som många regioner använt, gäller inte för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Vårdpersonal måste fysiskt utföra provet på dig.

För de flesta är det enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis (efter negativt test för covid-19) i stället för ett tillfrisknandebevis, eftersom tillfrisknandebeviset kräver att du uppfyller specifika villkor.

Tänk på att du inte kan vända dig till regionen och begära ett tillfrisknandebevis baserat på testresultatet hos en privat vårdgivare.

Läs vad som gäller i din region på 1177.se. Kom även ihåg att kontrollera vad som gäller i det land dit du/ni ska resa.

Villkor för tillfrisknandebevis

I särskilda fall kan det vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis.

För att det ska vara möjligt behöver flera saker stämma in på dig:

 • Du måste ha testat positivt för covid-19.
 • Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal på exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Egenprovtagning och självtest gäller inte. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Observera att antigen eller antikroppstest inte är giltiga enligt EU-förordningen.
 • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
 • Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.
 • Du måste ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller ha fått ditt positiva testresultat registrerat på ett reservnummer. Vårdnadshavare kan begära tillfrisknandebevis för barn under 16 år. 

Så här gör du för att få ett tillfrisknandebevis

 1. Om du uppfyller villkoren och har testat positivt i den offentliga vården kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis.
 2. Om du testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur. Vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.
 3. Tidigast 11 dagar efter att du testades positivt kan du kontakta din vårdgivare där du testat dig och begära ett tillfrisknandebevis. 
 4. Vårdgivaren skickar i sin tur en begäran till E-hälsomyndigheten som skapar ett tillfrisknandebevis.
 5. Om du har en digital brevlåda (till exempel Kivra, E-boks, Billo eller Min myndighetspost) skickas ditt tillfrisknandebevis dit.
 6. Om du inte har en digital brevlåda postas ditt tillfrisknandebevis till din folkbokföringsadress. Om du saknar folkbokföringsadress kan du få beviset skickat till dig med rekommenderat brev.

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar från det datumet då du först testades positivt för covid-19.