Tillfrisknandebevis

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att du har testat positivt för covid-19 i ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande) utfört av hälso- och sjuksjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal.

Egenprovtagning och självtester, som många regioner använt, gäller inte för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Vårdpersonal måste fysiskt utföra provet på dig. NAAT-testet ska vara utfört i Sverige av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal. Om du har genomgått provtagning i ett annat EU-land ska du enligt EU-förordningen vara berättigad att få ett tillfrisknandebevis från det landet.

För de flesta är det enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis (efter negativt test för covid-19) i stället för ett tillfrisknandebevis. 

Tänk på att du inte kan vända dig till regionen och begära ett tillfrisknandebevis baserat på testresultatet hos en privat vårdgivare.

Läs vad som gäller i din region på 1177.se. Kom även ihåg att kontrollera vad som gäller i det land dit du/ni ska resa.

Villkor för tillfrisknandebevis

I särskilda fall är det möjligt att få ett tillfrisknandebevis.

Du behöver uppfylla följande villkor: 

 • Testat positivt för covid-19.
 • Provtagning ska vara utförd av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal på till exempel en vårdcentral eller ett sjukhus. Personalen ska fysiskt utföra provet på dig. Egenprovtagning och självtest gäller inte. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Observera att antigen eller antikroppstest inte är giltiga enligt EU-förordningen.
 • 11 dagar måste gått sedan ditt första positiva testresultat.
 • Giltighetstiden på beviset är sex månader (180 dagar) från dagen för det första positiva testresultatet. 
 • Du måste ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller reservnummer. Vårdnadshavare kan begära tillfrisknandebevis för barn under 16 år. 

För att få ett tillfrisknandebevis

 1. Om du har testat positivt av utbildad hälso- och sjukvårdpersonal i den offentliga vården, besök webbplatsen 1177.se för att se hur du får tillfrisknandebevis i din region.
 2. Om du testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis, om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur. Kontakta vårdgivaren där du gjorde testet.
 3. Tidigast 11 dagar efter att du testat positivt kan du kontakta vårdgivaren som utfört testet för att  begära ett tillfrisknandebevis. 
 4. Vårdgivaren skickar en begäran till E-hälsomyndigheten som utfärdar ett tillfrisknandebevis.
 5. Har du en digital brevlåda (till exempel Kivra, Billo eller Min myndighetspost) skickas ditt tillfrisknandebevis dit. Du kan också se ditt giltiga tillfrisknandebevis på covidbevis.se.
 6. Har du inte en digital brevlåda skickas tillfrisknandebeviset per brev till din folkbokföringsadress. Saknar du folkbokföringsadress kan beviset skickas till dig med rekommenderat brev.