Så här gör du som arbetar inom hälso- och sjukvården om recepttjänsten inte fungerar

  • I händelse av störningar i recepttjänsten kan du löpande hålla dig uppdaterad på sidan för driftinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.
  • Vid störningar i recepttjänsten kan i vissa fall förskrivningen av recept fungera för de vårdaktörer som använder sig av så kallad receptköer. Recept som läggs i kö kan då expedieras på apotek när det som orsakat störningen är åtgärdat.
  • Vid stopp i recepttjänsten, finns om det anses absolut nödvändigt i undantagsfall möjligheten att göra undantag från att använda elektronisk förskrivning och skriva ut pappersrecept eller att ringa in ditt recept till apoteket, till exempel när patienten bör få tillgång till förskrivna läkemedel omgående.
  • Informera patienten om vilka konsekvenser det får om denne inte kan hämta ut sitt recept och vilka åtgärder patienten ska vidta om driftstoppet blir långvarig. Exempelvis inom vilken tid patienten ska kontakta eller åter uppsöka hälso- och sjukvården.

Från och med den 10 maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.