Releaseinformation

E-hälsomyndigheten genomför releaser fyra till sex gånger per år. Syftet med en release är antingen att driftsätta ny eller ändrad funktionalitet i befintliga system eller att driftsätta helt nya system. Målet är att öka kvalitet och säkerhet i våra tjänster, till exempel inför att ny lagstiftning börjar gälla.

Releaserna innebär vid vissa tillfällen ett planerat driftstopp, även kallat servicefönster, i E‑hälsomyndighetens tjänster. Vissa releaser kan genomföras helt utan driftstopp men ibland kan fördröjningar i recepttjänsten förekomma.

Inför varje release följer E-hälsomyndigheten en rutin för hur vi kommunicerar med berörda aktörer. Det är viktigt att alla aktörer som berörs av en release tar del av informationen om den. Dessutom behöver berörda aktörer göra en egen bedömning av hur driftstoppet påverkar den egna verksamheten

Information på kundytan

E-hälsomyndigheten publicerar release­information, både verksamhetsmässig och teknisk, på en gemensam kundyta. Det gör vi cirka två till fyra veckor innan produktionssättning, beroende på typ av release. Kundytan finns i Sharepoint och kräver inloggning. Om du önskar åtkomst till kundytan går det bra att kontakta E-hälsomyndigheten: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Till kundytan

Ta del av E‑hälsomyndighetens releaseinformation

E-hälsomyndigheten skickar ut sms- och e-postmeddelande om servicefönster tre veckor innan driftstoppet och sedan ytterligare några gånger. Skulle något förändras kopplat till servicefönstret går extra information ut via sms.  

När ett servicefönster startar ställer E-hälsomyndigheten om trafikljusen till rött på sidan om driftsinformation på myndighetens webbplats. När servicefönstret stänger och arbetet är klart, får aktörerna ett sms-meddelande om det. Vi ställer också om trafikljusen till grönt.

Om du önskar få våra meddelanden via sms och/eller e-post, eller har frågor om hur din verksamhet berörs av våra releaser, går det bra att kontakta E-hälsomyndigheten: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Till driftinformationen