Svara på E-hälsomyndighetens remisser

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra informationsutbytet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på två öppna remisser. Remisserna gäller bedömningen av e-hälsospecifikationer för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) respektive Nationellt substansregister för läkemedel (NSL), båda utgivna av Läkemedelsverket. Bedömningen avser hur e-hälsospecifikationerna tagits fram, dess tillit och kvalitet.

Remissvaren blir en del av underlaget inför beslut om status som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS) för de aktuella e-hälsospecifikationerna. Genom att ge synpunkter på remisserna bidrar din organisation till att skapa en katalog med uppgifter om nationella och gemensamma e-hälsospecifikationer.

Svarstiden för remisserna är till och med den 21 april 2023.