Så läser du utskriften Förteckning recept

Utskriften Förteckning recept är till för personer som är dospatienter. Dosapotek skickar ofta med den här utskriften med rullarna och vården kan skriva ut listan, till exempel genom Pascal. Privatperson kan skriva ut utskriften via webbtjänster eller få den utskriven av ett apotek. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Informationen riktar sig till dig som arbetar på apotek.

första sidan av utskriften Förteckning recept
andra sidan av utskriften Förteckning recept
tredje sidan av utskriften Förteckning recept
fjärde sidan av utskriften Förteckning recept

Förteckning recept innehåller följande information: 

Utskriften innehåller aktuella (expedierbara) förskrivningar samt slutexpedierade (endast för helförpackningar inklusive handelsvaror) förskrivningar i tre månader efter slutexpediering. Du ser att en förskrivning är slutexpedierad genom att antal uttag kvar är = 0.

Utskriften har fyra fasta avsnitt: Stående dispenserade läkemedel, Stående originalförpackningar, Vid behovsläkemedel och Handelsvaror. Om det inte finns några förskrivningar under ett avsnitt visas inte avsnittet eller rubriken alls.

Förskrivningarna sorteras i följande ordning inom varje avsnitt:

 • Aktuella förskrivningar först, slutexpedierade sist.
 • Inom Aktuella visas de enligt kronologisk ordning på datumet i vänsterkolumnen ”Senaste insättning förskrivare”.
 • Slutexpedierade sorteras utifrån det datum de blev slutexpedierade (detta datum visas inte på utskriften).

Streckkod 

Streckkoden innehåller patientens hela personnummer.

Senaste insättning Förskrivare

I kolumnen längst ut till vänster med rubriken Senaste insättning förskrivare visa Första doseringsdag om den finns annars visas där utfärdandedatum. För dispenserade förskrivningar finns det alltid en Första doseringsdag och för system som är anslutna via transformatorn heter denna parameter insättningsdatum när man tittar i systemet.

Förskrivet läkemedel/Artikelnamn

Om senaste expedierade varan skiljer sig från den förskrivna står uppgifter om uttaget under uppgifter om Förskrivet läkemedel/Artikelnamn.

Antal förskrivna förpackningar per uttag visas genom att siffran anges framför förpackningsstorleken, ex 3 x 500g i kolumnen Förskrivet läkemedel/Artikelnamn.

Dosering, användning och ändamål 

Förskrivningar med doseringstyp "tillfällesdosering med klockslag" visas med rutnät för intagningstillfällen. Rutnätet är gemensamt per avsnitt, Stående dispenserade läkemedel, Stående originalförpackningar och Vid behovsläkemedel respektive. Via transformatorn kan denna doseringstyp endast skapa för dospatienter och den går att skapa via Förskrivningskollen först efter ny release våren 2022.

Övriga möjliga doseringstyper visas på ett gemensamt sätt och det går inte att se av utskriften vilken doseringstyp det är. 

En oregelbunden dosering (ej samma varje dag) eller en dosering utan specificerad mängd på ett specifikt klockslag markeras med ett D i rutan för klockslaget. Dosering utläses här av doseringstexten.

Förmånsuppgifter visas på en egen rad sist i kolumnen Dosering, användning ändamål för läkemedel, men visas inte för handelsvaror. Följande texter visas: 

 • med förmån
 • utan förmån
 • patient förmånsberättigad och villkor för förmån uppfyllda
 • patient förmånsberättigad men villkor för förmån ej uppfyllda
 • kostnadsfritt
 • blankt (det står ingenting) – patienten är inte förmånsberättigad, inget smittskydd men förmånsvillkor uppfyllda. Detta är en ologisk kombination av förmånsattribut, men den kan uppstå. 

Expedieringsintervall visas på egen rad under dosering i kolumnen Dosering, användning ändamål.

Obs! 

Förekomst av Sista doseringsdag visas i kolumnen längst till höger med rubriken Obs! För system som är anslutna via transformatorn heter denna parameter utsättningsdatum när man tittar i systemet.

Förekomst av Senaste datum för avslut av behandling visas i kolumnen längst till höger med rubriken Obs! endast om det ligger inom förskrivningens giltighetstid. Detta datum kan endast anges i ett system som har anpassats till Nationella läkemedelslistan eller via Förskrivningskollen, efter ny release våren 2022. Finns ett sådant datum ser man det som utsättningsdatum i ett transformatoranslutet system.

Om både Sista doseringsdag och Senaste datum för avslut av behandling finns och är samma datum, visas detta som ”Senaste datum för avslut av behandling” på utskriften i kolumnen längst till höger. För system som är anslutna via transformatorn ser man utsättningsdatum när man tittar i systemet.

Versionsnummer

Det versionsnummer som visas i sidfoten är dosunderlagets versionsnummer.

Information som inte finns med på utskriften Förteckning recept

 • senaste datum för uppföljning
 • senaste datum för avslut av behandling om det ligger utanför förskrivningens giltighetstid
 • om förskriven vara får bytas eller inte
 • första uttag före
 • sista giltighetsdag
 • datum för uttag eller slutexpediering
 • högkostnadsinformation
 • förskrivningar med sekretesspärr (vårdnadshavarspärr) filtreras bort vid utskrift av förteckning recept (dock inte när anropet kommer från ett dosapotek).