Så läser du utskriften Aktuella recept

Utskriften Aktuella recept innehåller aktuella (expedierbara) förskrivningar, för personer som inte är dospatienter. Privatperson kan skriva ut utskriften via webbtjänster eller få den utskriven av ett apotek. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Informationen riktar sig till dig som arbetar på apotek. Om det inte finns några förskrivningar under ett avsnitt så visas inte avsnittet eller rubriken alls. Om inga aktuella förskrivningar finns visas en tom PDF med texten "Det finns inga aktuella recept".

första sidan av utskriften Aktuella recept
andra sidan av utskriften Aktuella recept
tredje sidan av utskriften Aktuella recept
fjärde sidan av utskriften Aktuella recept

Aktuella recept innehåller följande information: 

Utskriften har två fasta avsnitt: Läkemedel och Handelsvaror

Högkostnadsperiod

Pågående högkostnadsperiods slutdatum visas i sidhuvudet mellan patientens namn och streckkoden. Om beloppet för närvarande är noll eller om patienten inte är ansluten till högkostnadsdatabasen (endast barn under 18 år) visas ingenting.

Streckkod 

Streckkoden innehåller patientens hela personnummer.

Förskrivet läkemedel/Förskriven produkt

Förskrivningarna presenteras som standard i fallande ordning baserat på utfärdandedatum men användaren kan välja att sortera stigande enligt bokstavsordning på förskriven vara om det aktuella systemet har implementerat den möjligheten.

Antal förskrivna förpackningar per uttag visas genom att siffran anges framför förpackningsstorleken. Exempelvis 3 x 500g i kolumnen Förskrivet läkemedel/Förskriven produkt.

Förmånsuppgifter visas på en egen rad sist i kolumnen Förskrivet läkemedel/ Förskriven produkt. Följande texter visas på utskriften:

  • med förmån
  • utan förmån
  • patient förmånsberättigad och villkor för förmån uppfyllda
  • patient förmånsberättigad men villkor för förmån ej uppfyllda
  • kostnadsfritt
  • blankt (det står ingenting) – patienten är inte förmånsberättigad, inget smittskydd men förmånsvillkor uppfyllda. Detta är en ologisk kombination av förmånsattribut, men den kan uppstå eftersom inget tekniskt hinder finns mot att skicka in det.

Om förskrivningen får bytas eller inte visas inom parentes i kolumnen Förskrivet läkemedel. Detta är alltså om förskrivaren angett att utbyte får ske eller ej.

Användning

Förekomst av Första doseringsdag visas näst längst ner i kolumnen Användning. Denna kan endast anges i ett system som har anpassats till Nationella läkemedelslistan eller via Förskrivningskollen. Sådan förskrivning kan alltså skapas via Förskrivningskollen direkt från release i november 2021. För system som är anslutna via transformatorn heter denna parameter insättningsdatum när man tittar i systemet.

Förekomst av Sista doseringsdag visas längst ner i kolumnen Användning. Denna kan endast anges i ett system som har anpassats till Nationella läkemedelslistan eller via Förskrivningskollen. Sådan förskrivning kan alltså skapas via Förskrivningskollen direkt från release i november 2021. För system som är anslutna via transformatorn heter denna parameter utsättningsdatum när man tittar i systemet.

Senaste uttag

Om senaste expedierade varan skiljer sig från den förskrivna står uppgifter om uttaget i kolumnen Senaste Uttag, annars visas bara datumet för senaste uttaget.

Återstående mängd 

Om Expeditionsintervall finns visas det längst ner i kolumnen Återstående mängd, under rubriken "Hämtas ut med:".

Om "Datum för nästa uttag inom förmån:" kan beräknas visas det på samma plats som Expeditionsintervall (saknas i exempelutskriften). Om båda uppgifterna finns visas endast Expeditionsintervall. 

Information som inte finns med på utskriften Aktuella recept

  • senaste datum för uppföljning
  • senaste datum för avslut av behandling (tillkommer i en senare release)
  • första uttag före
  • Förskrivningar med sekretesspärr (vårdnadshavarspärr) filtreras bort vid utskrift av aktuella recept.