Vad händer under 2022?

Så här ser releaseplanen för 2022 ut:

Release 16 februari

Detta genomförs i release 21.1 den 16 februari 2022:

 

Förskrivningskollen

  • Förskrivare utan vårdgivare (fritidsförskrivare) får möjlighet att ta del av patientens läkemedelslista med stöd av registrerat samtycke
  • Användargränssnittet förbättras ur ett tillgänglighetsperspektiv

Nationella läkemedelslistan

  • FHIR finns tillgängligt i den externa testmiljön
  • Möjlighet att ansluta system till E-hälsomyndighetens tjänster via säkerhetslösning enligt alternativ Sweden Connect

Release 20 april

Detta genomförs i release 21.2 den 20 april 2022:

  • FHIR produktionssätts

Release 8 juni

Detta genomförs i release 21.3 den 8 juni 2022:

  • Registrerat samtycke för individ produktionssätts i FHIR

Release 7 december

Detta genomförs i release 21.4 den 7 december 2022:

  • En funktion för att generera en patientanpassad doseringsanvisning från strukturerad information produktionssätts i FHIR
  • En funktion som möjliggör att två förskrivningar i samma förskrivningskedja är expedierbara samtidigt (parallella förskrivningar) produktionssätts i FHIR.