Övergången till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att komma dit krävs förändringar av både teknik och arbetssätt.

Kräver tekniska anpassningar

Innehållet i Nationella läkemedelslistan skiljer sig inte så mycket från receptregistret och läkemedelsförteckningen, men uppgifterna hanteras med ny teknik – så kallade nya tjänstegränssnitt. Alla vård- och apotekssystem som används för förskrivning eller expedition ska anpassas till dessa nya gränssnitt senast den 1 december 2025. I och med det blir det även ett krav att alla aktörer ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. 

Hjälp och stöd

I Handboken för versionspaket 21 hittar du som arbetar med vård- eller apotekssystem det du behöver för den tekniska anpassningen.

verktygslådan hittar du material och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

Läs mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Se över rutiner och arbetssätt

Nationella läkemedelslistan medför möjligheter för medarbetare inom vård och apotek att hålla informationen i registret uppdaterad, vilket bidrar till att höja patientsäkerheten. E‑hälsomyndigheten tar inte fram praktisk vägledning för hur ni ska jobba med Nationella läkemedelslistan i era lokala verksamheter. Det behöver ni göra själva, så att de nya rutinerna samspelar med de arbetssätt ni redan har.