Övergången till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att komma dit krävs förändringar av både teknik och arbetssätt.

Kräver tekniska anpassningar

Innehållet i Nationella läkemedelslistan skiljer sig inte så mycket från receptregistret och läkemedelsförteckningen, men uppgifterna hanteras med ny teknik – så kallade nya tjänstegränssnitt. Alla vård- och apotekssystem som används för förskrivning eller expedition ska anpassas till dessa nya gränssnitt senast den 1 maj 2023. I och med det blir det även ett krav att alla aktörer ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. 

Hjälp och stöd

I Handboken för versionspaket 21 hittar du som arbetar med vård- eller apotekssystem det du behöver för den tekniska anpassningen.

verktygslådan hittar du material och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

Läs mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Se över rutiner och arbetssätt

Nationella läkemedelslistan medför möjligheter för medarbetare inom vård och apotek att hålla informationen i registret uppdaterad, vilket bidrar till att höja patientsäkerheten. E‑hälsomyndigheten tar inte fram praktisk vägledning för hur ni ska jobba med Nationella läkemedelslistan i era lokala verksamheter. Det behöver ni göra själva, så att de nya rutinerna samspelar med de arbetssätt ni redan har.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrev 22 – 6 oktober 2022 

Nyhetsbrev 21 – 20 juni 2022 

Ta del av tidigare nyhetsbrev