Strategi för utveckling i en digital tid

Syftet med strategin är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR-koncernen om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. De grundläggande förutsättningarna som strategin tar upp är ledarskap, juridik, datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Informationssäkerhet, Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Standarder, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, Förändringsarbete, Innovation, Öppna data
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling i en digital tid layout 20190620.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.