LIKA för socialtjänsten

LIKA är ett verktyg för socialtjänsten som konkretiserar och åskådliggör förutsättningar för det fortsatta arbetet med digitaliseringen inom socialtjänsten. LIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Verksamhetsutveckling
Taggar Förändringsarbete, Kompetensutveckling
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk http://socialtjanst.ittempen.se/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.