Dataskyddsombudets roll och uppgifter

Checklista om dataskyddsombudets roll och uppgifter. Checklistans syfte är att beskriva personuppgiftsansvariga myndigheters ansvar att utse ett dataskyddsombud samt redogöra för vilken roll och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha enligt dataskyddsförordningen.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Checklista
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2017
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c5e6/1488546069471/Checklista_Dataskyddsombud_170217.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.