Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektor

Checklista med syfte att stödja organisationer inom offentlig sektor inför ett eventuellt beslut om att använda molntjänster. eSam rekommenderar att organisationer genomför de olika stegen i checklistan innan beslut fattas om och på vilket sätt en molntjänst kan användas för avsedda verksamheter och informationsmängder.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Sökord Riskanalys, Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Checklista
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Publiceringsår 2018
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c88c/1542008743030/Checklista om molntjänster_20181031 (002).pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.