Vägledning om behovsdriven utveckling

Vägledning som stöd för offentliga organisationer som behöver utveckla sina arbetssätt inom behovsdriven utveckling. Vägledningen består av två delar. Den första delen besvarar frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet. Den andra delen är en fördjupning i hur man identifierar behov som går över organisationsgränserna.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Behovsanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2016
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c8d7/1598467568723/Behovsdriven utveckling - en vägledning 1.0.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.