Rekommendation kring hantering av identitetsbegrepp för fysiskt person i verksamhetssystem

eSams expertgrupp för arkitektur har sett ett behov av att komma bort från personnumret som källa till födelsetid i våra verksamhetssystem. Detta eftersom det inte längre finns ett lagkrav på att personnummer och födelsedatum ska överensstämma. Rekommendationen innehåller beskrivning av aviseringssystemet Navet, de olika identitetsbegreppen samt ett antal rekommendationer som ska stötta i hanteringen av personnummer och födelsetid.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Regelverk och juridik, Standarder
Taggar Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2018
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39cab6/1528807707987/201801_eSam - Rekommendation för identitetsbegrepp.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.