Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand

Vägledningen beskriver bland annat varför digitalisering är angelägen för myndigheter, några av de viktigaste rättsliga förutsättningarna för digitalisering och de rättsliga kraven på objektivitet. En genomgång görs av relevanta vägledningar och andra liknande dokument som E-delegationen och eSam har tagit fram. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt har tagits fram just för att stödja förvaltningens digitalisering.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Digitala tjänster, Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2018
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39ca2c/1598298292497/Vägledning_Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.