Samverkansavtal för apotek

För att använda tjänsten Utskrift av Covidbevis behöver din organisation teckna ett avtal med E-hälsomyndigheten. Samverkansavtalet, inkluderat personuppgiftsbiträdesavtal, avser samverkan kring E-hälsomyndighetens utfärdande och tillhandahållande av Vaccinationsbevis till enskilda. Samverkansavtalet ska hanteras av organisationens firmatecknare.

  1. Läs igenom bilagan: Allmänna villkor
  2. Fyll i kapitel 1 och 2 samt skriv under på avsedd plats i Samverkansavtalet
  3. Ifyllt avtal skickas till E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar

För mer information om tjänsten vänligen besök vår fördjupningssida på E‑hälsomyndighetens samarbetsyta (Confluence): Utskrift av vaccinationsbevis på apotek.