Vaccinationsbevis via apotek

Här kan du som arbetar på apotek läsa om hur du via ett webbaserat formulär kan skapa ett vaccinationsbevis till en person som blivit vaccinerad mot covid-19 i Sverige.

På den här sidan hittar du instruktionsfilmer för tjänsten och frågor och svar.

Behöver du ytterligare information vänligen besök vår fördjupningssida på E-hälsomyndighetens samarbetsyta (confluence). 

Vid problem eller frågor, välkommen att kontakta E-hälsomyndighetens servicedesk för vård- och apoteksaktörer.

Så här ser det ut i tjänsten

Vy över tjänsten Covidbevis vid utskrift av vaccinationsbevis på apotek

Instruktionsfilmer

Här kan du se en kort informationsfilm om hur det går till när en vuxen person hämtar ut ett covidbevis åt sig själv på ett apotek.

 

Här kan du se en kort film om hur det går till när en vårdnadshavare begär ett covidbevis på ett apotek för sitt barn som är under 18 år.

 

 

I KLAS kan du hämta ett vaccinationsbevis till din kund

Välj knappen KLAS i ditt expeditionssystem: 

I nästa steg får du två alternativ; KLAS eller Utskrift av covidbevis. Välj Utskrift av covidbevis:

Frågor och svar

Vem kan få ett vaccinationsbevis på apotek?

Om du saknar e-legitimation, men har ett svenskt personnummer/immunitetsnummer och har blivit vaccinerad i Sverige så kan du vända dig till ett apotek för att få ett vaccinationsbevis.

När du önskar ett vaccinationsbevis på apotek ska du uppge ditt personnummer och kunna identifiera dig med en i Sverige godkänd id-handling.

Kan jag som vårdnadshavare få ett vaccinationsbevis på apotek, för mina barn?

Ja, men både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.

Kan jag få ett vaccinationsbevis utskrivet på ett apotek, även om jag själv har en e-legitimation?

Nej, om du har e-legitimation ska du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Kan någon med min fullmakt få ett vaccinationsbevis på apotek för min räkning?

Nej, fullmakt för apoteksärenden är inte giltig för att hämta ett vaccinationsbevis. Personen som begär ett vaccinationsbevis behöver själv besöka apoteket och begära och samtycka till hanteringen.

Behöver jag besöka ett fysiskt apotek för att kunna få ut mitt vaccinationsbevis?

Ja, denna lösning förutsätter att du själv begär ut ett vaccinationsbevis på plats på ett apotek. Den fungerar inte på apotekens e-handelssajter.

Kommer alla apotek i Sverige att erbjuda denna möjlighet, att få ett vaccinationsbevis utskrivet till sig?

Ja, tack vare samarbetet mellan apoteksbranschen och E‑hälsomyndigheten kommer alla fysiska apotek i Sverige (1400 stycken) att kunna erbjuda denna möjlighet.

På Sveriges Apoteksförenings hemsida kan du hitta ett apotek.

Vad gör jag om apotekspersonalen säger att jag inte kan få ett vaccinationsbevis?

Det kan finnas flera orsaker till detta. Kanske har det gått för kort tid efter din vaccination, så att doserna inte har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.

Kanske har dina vaccinationer inte registrerats på ditt personnummer utan registrerats på så kallat reservnummer – i så fall ska du kontakta vården i din region som kan tillhandahålla ett vaccinationsbevis. På www.1177.se hittar du information om vaccinationsbevis för dig som fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.

Kanske har dina vaccinationer registrerats på samordningsnummer. Då kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten "Beställning av vaccinationsbevis". Saknar du folkbokföringsadress ska du istället använda denna särskilda blankett. Du får då beviset skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.

Kanske har du vaccinerats utanför Sverige – om du är vaccinerad i något av de andra länder som är anslutna till EU:s system för digitala covidbevis så kan du begära ett bevis från det landet. Här är en lista på alla länder som ingår i systemet.

Om du är vaccinerad i ett land utanför EU/EES, men har folkbokföringsadress i Sverige och en digital brevlåda, så kan du kontakta Statens Servicecenter, som kan verifiera din dokumentation av dina vaccinationer och se till att du får ett vaccinationsbevis, utfärdat av E-hälsomyndigheten.

Jag vill ha testbevis eller tillfrisknandebevis, hur gör jag då?

Det kan du inte få på apotek. Hur du får testbevis eller tillfrisknandebevis kan du läsa mer om här:

Så skaffar du testbevis

Så skaffar du tillfrisknandebevis

Har du fler frågor?

Här hittar du fler svar på vanliga frågor om covidbevis

Verktygslåda för dig som ska kommunicera om covidbevis

Informationsmaterial om covidbevis